1. İsim meal
 2. anlam, manâ, medlûl.
  Explain the meanings of these foreign words: Bu yabancı sözcüklerin anlamlarını
  açıklayınız.
  What is the meaning of this word? Bu sözcüğun anlamı nedir?
  What is the meaning of this? Bu ne demek oluyor? Bunun anlamı ne?
  Literal meaning: gerçek/hakikî anlam.
  Look/gesture full of meaning: Anlamlı bakış/jest.
 3. amaç, gaye, maksat, hedef.
 4. yorum, tefsir.
  meaning of a dream: rüya yorumu.
 5. önem, değer.
  He says the life has lost its meaning since his wife died.
 6. maksatlı, niyetli.
  well-meaning: iyi niyetli.
  She is a well-meaning person: İyi niyetli bir insandır.
 7. anlamlı, manâlı, manidar, manâ dolu.
  a meaning look: manâ dolu bir bakış.
 8. anlamına gelen, anlamını ifade eden.
demek istediğini açıkça belirtmek Fiil
demek istediğini açıkca belirtmek Fiil
anlamını karanlık bir dil ile ifade etmek Fiil
toplu anlam: dilbilgisi bakımından aynı sınıfa giren sözcüklerin ortak anlamları: çoğulluk, tekillik vb. gibi. İsim
bir sözcüğü normal anlamından çarpıtmak Fiil
bir yazarın anlatmak istediğini aktarmak Fiil
anlamsız
zahirî anlam İsim, Din ve İnanç
yazarın demek istediğini açıklamak Fiil
birinin demek istediğini anlamak Fiil
mecazi anlam
manalı
dilbilimsel anlam, temel sözcüğe eklenen dilbilimsel eklerden ve değişikliklerden vb. doğan anlam. lexical meaning.
gizli anlam
derin anlamı
iç anlamı
gizli anlamı
batıni anlamı
temel anlam, sözlükbirimsel anlam. grammatical meaning.
kelime anlamı İsim
ifadelendirmek Fiil
ince anlam farkları İsim
ilk anlam
esas anlam
tam anlamı
hikmet
ikincil anlam
ikinci anlam
s anlam nüansları İsim
yeni bir anlam kazanmak Fiil
yeni anlam kazanmak Fiil
… bir anlam kazanmak Fiil
teknik anlam
kelime anlamı İsim
anlamlı
anlamsız
bir sözcüğün anlamı
sözcüğün anlamı
bir maddeye anlam vermek Fiil
bir ibareye anlam vermek Fiil
bir paragrafın anlamını çıkarmak Fiil
bir sözcüğün anlamının belirlenmesi
bir şeyin anlamını belirlemek Fiil
bir metnin anlamını tahrif etmek Fiil
metni yanlış yorumlamak Fiil
anlamlandırmak Fiil
birine anlamlı anlamlı bakmak Fiil
anlamını bağlamdan çıkarmaya çalışmak Fiil
Söylemeyi düşünüyordum.
bir sözcüğün esas anlamı
metnin gerçek anlamını kaçırmak Fiil
bir ibarenin anlamını çıkarmak Fiil
bir sözcüğün ilk anlamı
bir parçayı kendi çıkarına göre yorumlamak Fiil
istihraç etmek Fiil
bir parçanın anlamını bozmak Fiil
bir parçaya ters anlam vermek Fiil
kanunun anlamı içinde
kanun kapsamında Zarf
kanunun anlam çerçevesi içinde
bu kanunun anlamı çerçevesi içinde