1. İsim zarf, mektup zarfı.
  2. İsim deri, kabuk.
  3. İsim zar, torba, örtü, kılıf.
  4. İsim, Geometri bürüm, zarf: bir eğri/yüzey ailesinin her bir öğesine teğet eğri/yüzey.
  5. İsim balon veya hava gemisinin gaz torbasını saran kumaş.
  6. İsim balonun gaz torbası.
zarflı virüs İsim, Viroloji
adını ve adresini zarfın üstüne basmak Fiil
adını ve adresini zarfın üzerine basmak Fiil
zamklı zarf
(Br) uçak postası zarfı
uçak zarfı
zarflanmak Fiil
ticari zarf
antetli zarf
pulu damga ile basılı mektup zarfı
zarfın kapağı
perianth.
kapağı dikey durumda olan zarf
pencereli zarf
maaş zarfı
damgalı mektup zarfı
(US) pulsuz zarf
bir zarftan pul çıkarmak Fiil
cevap zarfı
posta ücretsiz iade zarfı
mühürlü zarf
gönderenin adının yazılı olduğu zarf
üzerine gönderenin adresi yazılı zarf
bir zarfın üstüne adres basmak Fiil
bir zarfın üzerine adres basmak Fiil
damgalı zarf
zarfı yapıştırmak Fiil
zarf kapatmak Fiil
zarfı kapatmak Fiil
zarfa pul yapıştırmak Fiil
bilet zarfı
kapağında yapışkan madde bulunmayan bir zarf
açılmış zarf
pencereli zarf
pencereli zarf
adres pencereli zarf
zarf üzerine adres yazma makinesi
zarf yerine adres yazma işini üstlenen müessese
göndericinin adı yazlı zarfın üst sol köşesine yapıştırılan etiket
zarf hazırlama Bilgi Teknolojileri
zarf besleyici Bilgi Teknolojileri
zarf zamkını ıslatan aygıt
zarf zamkını ıslatan aygıt
zarf açıcı
zarf yapıştırıcı
yazışma zarflarının içine konulan doğrudan postalama reklam malzemesi
zarf şişirici
s mektup kâğıdına uyan zarf
maaş zarfı reklamcılığı
bir zarfı açmak Fiil