1. Sıfat diri
 2. Sıfat canlı, diri.
  The fish was still alive.
 3. Sıfat hayatta, berhayat, yaşayan.
  the proudest man alive: hayattaki en mağrur insan.
  to keep something
  alive: yaşatmak, korumak, muhafaza etmek.
  the kindest man alive: dünyadaki en iyi insan.
 4. Sıfat faal(iyette).
  The street was alive with people: Sokakta insanlar faaliyette idi.
  to keep courage
  alive: cesaretini kaybetmemek.
 5. Sıfat hayat dolu, cevval, cıvıl cıvıl.
  She is more alive than most of her contemporaries: Çağdaşlarının çoğundan daha cevvaldir.
 6. Sıfat renkli, pırıl pırıl.
  The room was alive with color: Oda renklerle pırıl pırıldı.
 7. Sıfat, Elektrik-Elektronik gerilim taşıyan iletken, faz iletkeni.
menfaatlerine sahip çıkmak Fiil
yaşarlık
doğumdan sonra
canlı doğan çocuk
canlanmak, neşelenmek, coşmak.
sözleşmeyi sürdürmek Fiil
bir sözleşmeyi sürdürmek Fiil
patent hakkını sürdürmek Fiil
bir patent hakkını sürdürmek Fiil
bir sigorta poliçesinin geçerliğini sürdürmek Fiil
(a) acele etmek, atik davranmak, hızlı hareket etmek, (b) uyanık/tetikte/zinde/dikkatli olmak, gözünü
dört açmak.
look alive! Dikkat et! canlan! gayret et!
canlı cenaze
halen mevcut patent
birinin hâlâ hayatta olduğunu kanıtlamak Fiil
canlı olarak kurtarmak Fiil
(a) insafsızca parasını yolmak, soyup soğana çevirmek, (b) azarlamak.
hayatta kalmak, sağ kalmak Fiil, Biyoloji
canlı, uyanık, haberdar, müteyakkız.
to be alive to: farkında olmak, hissetmek.
He is not only
breathing but quite alive to what is happening around him.
dolu, kaynaşan.
The river is alive with fish: Nehirde balıklar kaynaşıyor.
arı dolu
böcek kaynıyor
bomba gibi olmak Fiil
dimdik ayakta olmak Fiil
haydi! çabuk ol! kımılda! sallanma!
Look alive! We haven't got all day! Çabuk ol! Fazla vaktimiz
yok (Bütün gün seni bekleyemeyiz)!
yahu! be adam!
Ayol! Hey mübarek! Fesüphanallah! Nasıl olur!
Man alive! Where have you come from? Ayol, nereden
çıktın?
Man alive! Is it you? Fesüphanallah! Ayol bu sen misin?