1. İsim, Hukuk cezaevi
  2. eşek cenneti (argo)
  3. İsim cezaevi, tutuk evi, hapishane, tevkifhane, zindan, kodes.
    prison breaker: hapishane kaçağı.
    put
    in prison = send in prison: hapsetmek.
  4. İsim (bkz: imprisonment )
ağırlaştırılmış ömür boyu hapis İsim, Ceza Hukuku
hapis cezasını para cezasına çevirmek Fiil, Hukuk
yüksek güvenlikli cezaevi İsim, Hukuk
mahpus İsim, Hukuk
yarı açık cezaevi İsim, Hukuk
hapiste olmak Fiil
içeride olmak Fiil
hapishaneye gönderilme hükmü giymek Fiil
hapishaneden kaçma
hapisaneden kaçma
hapishaneden kaçmak Fiil
hapisten kaçmak Fiil
hapise götürmek Fiil
hapse atmak Fiil
birin hapse tıkmak Fiil
birini hapse atmak Fiil
birini hapse göndermek Fiil
birini hemen hapse atmak Fiil
kapalı ve açık ceza infaz kurumu İsim, Hukuk
kapalı cezaevi İsim, Hukuk
birini hapse göndermek Fiil
hapsetmek Fiil
hapse mahkûm etmek Fiil
hapishane
cezaevi
(Br) hapishane
hapishaneye gönderilmeyi hak etmek Fiil
hapisten tahliye etmek Fiil
hapishaneden tahliye
hapsi boylamak Fiil
hapisten firar
hapisten kaçma
hapishaneden kaçmak Fiil
hapisten kaçmak Fiil
hapisten kaçmak Fiil
(Londrada eski) borçlular hapishanesi. İsim
forsa gemisi
hapishaneyi boylamak Fiil
hapishaneye gitmek Fiil
hapse göndermek Fiil
yüksek güvenlikli cezaevi İsim, Hukuk
yüksek güvenlikli ceza infaz kurumu İsim, Hukuk
ıslahhane
birini hapiste tutmak Fiil
birine hapsi boylatmak Fiil
hapiste çürümek Fiil
hapishanede çürüyüp gitmek Fiil
hapishane de çürüyüp gitmek Fiil
hapiste yatmak Fiil
askerî ceza infaz kurumu İsim, Hukuk
firar etmiş
inzibatsız hapishane.
hapishaneden tahliye emri
birinin hapisten tahliyesini emretmek Fiil
hapishaneden tahliye emri
hapse atmak Fiil
birini yeniden hapse atmak Fiil
hapishaneden tahliye
hapishaneden tahliye etmek Fiil
birini hapishaneden tahliye etmek Fiil
tevkifhane
tutukluevi
hapisten kaçmak Fiil
yarı açık cezaevi İsim, Hukuk
birini hapse göndermek Fiil
hapse gönderme
birini hapse tıkmak Fiil
hapiste kalmak Fiil
hapishaneye mektup kaçırmak Fiil
devlet hapishanesi
(US) bir eyalete özel ağır ceza hapishanesi
siyasi tutuklulara özel hapishane
siyasi tutuklu hapishanesi
hapishaneye sevketmek Fiil
hapishaneye götürmek Fiil
birini hapse atmak Fiil
birini hapse atmak Fiil
(hapishaneden) tahliye edilme
hapsi boylama
tutuklanma
F Tipi Kapalı Cezaevi Özel Isim, Hukuk
(US) hapishane müdürü
kendini hapiste bulmak Fiil
hapishaneden kaçma
hapisten kaçma
hapishane kaçkını
cezaevi kaçkını
hapishane kaçağı
hapisten kaçma
hapishane binası İsim
esir kampı
hapishane hücresi
hapishane reviri
hapishane görevlileri İsim
hapishane müdürü
hapishaneden firar
hapishaneden kaçma
teminat akçesi
hapishane giysisi
hapishane müdürü
(Br) hapishane müdürü
gardiyan
hapishane hastanesi
hapishane
hapishanede bulunan kimse
hapishane de bulunan kimse
mahkum kıyafeti İsim
hapishane çalışması
hapishane memuru
hapishane sicili
hapishane reformu
hapishane ayaklanması
hapis cezası İsim, Hukuk
cezaevi personeli İsim, Kamu Yönetimi
hapis cezası süresi
hapis cezası İsim, Ceza Hukuku
hapis süresi
hapis müddeti
hapishane üniforması
hapishane arabası İsim
(Br) tutukevi pikabı
hapishane koğuşu
(US) hapishane müdürü
hapishane gardiyanı
(US) hapishane gardiyanı
hapishane deki bakım
hapishanedeki bakım
inzibatsız hapishane.
açıkhava hapishanesi
mahkûmların hapishane de yaptıkları eşyalar
mahkûmların hapishanede yaptığı eşyalar
hapishane atölyesi
hapishane atelyesi
cezaevi avlusu
hapishane avlusu
üç aydır hapiste duruşma için beklemek Fiil
kodese tıkılmak Fiil
zindan olmak Fiil
çocuk kapalı ceza infaz kurumu İsim, Hukuk
hapis cezalarının infazı İsim, Hukuk
pis hapishane hücresi
hırsızlıktan içeri girmek Fiil
ağır hapis İsim, Hukuk
ağır hapis cezası İsim, Hukuk
bir mahpusu yeniden hapse göndermek Fiil
kısa vadeli hapis cezası
bir hapis mahkûmiyetini tecil etmek Fiil
hapis hükmü giymek Fiil
hapse mahkûm etmek Fiil