1. Sıfat şiddet içermeyen
 2. Sıfat sessiz, sakin, âsude, rahat.
  How peaceful it is in the country now. a peaceful day.
 3. Sıfat barış+, sulh+, barış içinde, barış dönemine özgü.
 4. Sıfat barışçı, barışsever, sulhperver, barış maksadıyla.
  peaceful nations. peaceful uses for nuclear energy.
 5. Sıfat uysal, mülâyim, yumuşak başlı.
 6. Sıfat kavgasız, şiddet ve zora baş vurmayan.
  to settle dispute by peaceful means.
uyuşmazlıkların barışçıl çözümü İsim, Hukuk
atom enerjisinin barışçıl amaçlarla kullanılması
asayişi bozmayan toplantı İsim, Hukuk
barışçıl toplantı İsim, Hak ve Özgürlükler
barışçıl değişiklikler
barış içinde yer alan değişiklik
barışçıl değişiklikler İsim
barış içinde birarada yaşamak Fiil
barış içinde birlikte yaşama
sulh ve sükûn içinde ölüm
sakin akşam
barışsever millet
barışcıl işgal
barışçıl işgal
barış niyetiyle bir ülkeye girme
barış niyetiyle bir memlekete girme
sükûn bozmadan grev gözcülüğü yapma
kavgasız geçen grev gözcülüğü
barış politikası İsim
barışçıl politika
barış tesisi
barışçıl çözüm İsim
atom enerjisinin barış amaçlarıyla kullanılması
atom enerjisinin barışçı barışçıl amaçlar için kullanılması
dış uzayın barışçıl kullanımı İsim, Uluslararası Hukuk
barış yoluyla
barışçıl toplantı özgürlüğü İsim, Hak ve Özgürlükler
barışçıl toplanma hakkı İsim, Hak ve Özgürlükler