1. İsim, Kimya nükleer
  2. Sıfat çekirdek+, çekirdeksel.
  3. Sıfat nükleer, atom silahları ile ilgili.
  4. Sıfat atom+, atom enerjisi ile işleyen.
Nükleer yakıtların işlenmesi (NACE kodu: 24.46) İsim, Sanayi ve Zanaatler
atom çağı
nükleer bomba taşıyan uçak
atomla işleyen uçak
nükleer silahlar İsim
nükleer silahlar kontrolü
nükleer silahlar kontrolu
çekirdeksel öğecik.
nuclear breeder: çekirdeksel üretken.
nuclear chain reaction: çekirdeksel
zincir tepkileşim.
nuclear charge: çekirdeksel yük.
nuclear cross section
cross section (8).
nuclear disintegration: çekirdeksel parçalanım.
nuclear emulsion: çekirdeksel asıltı.
nuclear energy = atomic energy: çekirdeksel erke.
nuclear equation: çekirdeksel denklem.
nuclear family: (baba, anne ve çocuklardan oluşan) temel aile.
nuclear fission: çekirdek bölünmesi.
nuclear forces: çekirdeksel kuvvetler.
nuclear fuel: çekirdeksel yakıt.
nuclear fusion: çekirdeksel kaynaşım.
nuclear isomer: çekirdeksel eşiz.
nuclear isomerism: çekirdeksel eşizlik.
nuclear magnetic moment: çekirdeksel mıknatıssal döngü.
nuclear magnetic resonance: çekirdeksel mıknatıssal çınlanım.
nuclear membrane: çekirdek zarı.
nuclear number: çekirdeksel sayı.
nuclear packing: çekirdeksel topaklanım.
nuclear paramagnetism: çekirdeksel dizimıknatıslık.
nuclear physics: çekirdek bilgisi, atom fiziği, çekirdek fiziği, nükleer fizik.
nuclear polarisation: çekirdeksel ucaylanım.
nuclear potential energy: çekirdeksel erkil erke.
nuclear power: çekirdeksel güç.
nuclear reaction: çekirdeksel tepkileşimler.
nuclear reactor: çekirdeksel tepkileşimlik.
nuclear resonance: çekirdeksel çınlanım.
nuclear sap = karyolymph: çekirdek özü: göze çekirdeğinin berrak ve homojen ana maddesi.
nuclear spin: çekirdeksel fırıl.
nuclear star: çekirdeksel yıldız.
nuclear structure: çekirdeksel yapı.
nuclear transmutation: çekirdeksel dönüşüm.
nükleer saldırı
nükleer bomba
nükleer artıkları gömme yeri
zincirleme nükleer reaksiyon İsim, Kimya
cross section ile ayni anlama gelir. etkin kesit: bir öğeciğin gelen bir temel parçacık demetine
gösterdiği etkin yüzey; bu yüzey, parçacıklarla öğecik arasındaki etkileşim olasılığının ölçüsüdür.
nükleer hasar
nükleer savunma
nükleer yıldırıcısı
atom bombası İsim
nükleer silahsızlanma
çekirdek parçalanması
çekirdek bölünmesi
öğeciksel erke, atom enerjisi. İsim
atom gücü tesisi
nükleer mühendisliği İsim, Mühendislik
nükleer patlayıcı
nükleer tesisler İsim
radyoaktif serpinti İsim
çekirdek aile İsim, Coğrafya
nükleer fizyon İsim, Kimya
çekirdek bölünmesi İsim, Kimya
atom bombası İsim
nükleer güç
nükleer yakıt
fusion ile ayni anlama gelir. kaynaşım: yeğni öğe çekirdeklerinin birleşerek daha ağır bir çekirdek
oluşturması, örneğin Deuterium atomlarının birleşip Helyum meydana getirmesi. fission.
nükleer sanayi
nükleer silahların teftişi

isomer ile ayni anlama gelir. çekirdeksel eşiz: başkalarıyla eşizlik özelliği gösteren çekinlerden
(
nuclide) herbiri.
isomerism ile ayni anlama gelir. çekirdeksel eşizlik: atom numaraları, atom kütleleri aynı, fakat
enerji seviyeleri ve yarı-ömürleri farklı olma.
nükleer fizikçi İsim, Nükleer Fizik
atom fiziği
çekirdek fiziği İsim, Fizik
nükleer fizik İsim, Fizik
nükleer santral
nükleer potansiyel enerji İsim, Mühendislik
atom gücü
nükleer güç
nükleer enerji İsim, Mühendislik
nükleer güç santralı
nükleer santral İsim
nükleer güç reaktörü
nükleer santral
nükleer enerji santralı
atom ya da hidrojen bombasına sahip ülke sayısının çoğalması
nükleer çoğalma
reaction ile ayni anlama gelir. çekirdeksel tepkileşim: foton, elektron, yükün (iyon) gibi parçacıklarla
bombardıman edilen çekirdeğin nükleon, alfa zerreciği ve atom ağırlığı hemen hemen aynı yeni bir çekirdeğe dönüşüm süreci.
reactor (4).
nükleer araştırma
nükleer araştırma İsim
nükleer güçle çalışan gemi
nükleer stratejik silahlar İsim
nükleer denizaltı Askerlik
nükleer teknoloji İsim
nükleer başlıklı güdümlü mermi
nükleer değişim
nükleer savaş
nükleer savaş
atom başlığı. İsim
nükleer atık
nükleer artıklar
nükleer artıkların yok edilmesi
nükleer silah anlaşması
nükleer silah stoku
nükleer silahlar İsim
reactor ile ayni anlama gelir. atom pili, atom reaktörü, reaktör: Çekirdeğin sürekli bölünümü
başlatılıp kontrol altında sürdürülerek ısı veya faydalı enerji elde edilen cihaz.
nükleer araştırma merkezi
nükleer araştırma merkezi
konvansiyonel savaşı nükleer savaşa çevirmek Fiil
Nükleer Ölçümler Merkez Bürosu İsim
Nükleer Maddelerin Fiziki Korunması Sözleşmesi Özel Isim, Hukuk
Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi İsim, Kurum İsimleri
avrupa nükleer enerji ajansı
avrupa nükleer enerji birliği
avrupa nükleer araştırma teşkilatı
Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer Şube İsim, Kurum İsimleri
Birleşmiş Milletler Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunmasına Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk