1. Geçişli Fiil vurgulamak, (önemle) belirtmek, tebarüz ettirmek, üstelemek, tekit etmek, üzerinde durmak, ısrarla söylemek,
  göze çarpar hale getirmek.
  I must emphasize that … : Şurasını (önemle) belirtmeliyim ki … .
  to emphasize the eyes with mascara: sürme ile gözün rengini koyulaştırmak.
 2. Geçişli Fiil önemini göstermek/belirtmek, -e önem vermek.
  Accidents emphasize the need for careful driving:
  Kazalar, dikkatli araba sürmenin önemini ortaya koymaktadır.
konuşmasında belirtmek Fiil
...'e ağırlık vermek Fiil
dikkatli araba kullanmanın önemini vurgulamak Fiil