1. Sıfat öfkeli, hiddetli, kızgın, mütehevvir, kudurmuş, ateş püsküren.
  to be/get angry at: darılmak, gücenmek.

  to be angry about something: bir şeye kızmak/öfkelenmek.
  to be angry with someone: birisine kızmak.
  to make angry: kızdırmak, öfkelendirmek.
  an angry sea: kudurmuş deniz.
  angry sky: kasvetli gök.
  the boom of angry guns: ateş püsküren topların gürleyişi.
 2. Sıfat, Tıp iltihaplı.
kızgınlaşmak Fiil
darılmak Fiil
kafası bozulmak Fiil
kızmak Fiil
tersi dönmek Fiil
infiale kapılmak Fiil
hırslanmak Fiil
kafası kızmak Fiil
kızma
ayranı kabarmak (argo) Fiil
pür hiddet
kavgalı
(a) kızgın gençler: 1950 sonlarından beri İngilterede törelere ve topluma karşı şiddetli hoşnutsuzluk
göstererek isyan eden genç yazarlar grubu, (b) âsi/isyankâr kimse.
hiddetlenmek Fiil
bozulmak Fiil
öfkelenmek Fiil
müzakerelerde bir muhalifle öfkeli sözler teati etmek Fiil
öfke ile
12 Kızgın Adam Özel Isim, Sinema