1. İsim aç(ıl)ma.
 2. İsim açıklık, açık alan/arazi, açıklık mesafesi.
 3. İsim delik.
  an opening in the wall.
 4. İsim açış, açılış, küşat.
  The opening of the new theater was last week.
  opening night: açılış
  gecesi.
  opening time: açılış saati.
 5. İsim başlangıç, giriş.
  the opening of a lecture.
 6. İsim açış/açılış töreni.
 7. İsim münhal/boş yer/memuriyet/mevki/kadro.
 8. İsim fırsat.
  He waited for an opening to ask to borrow money.
 9. İsim (oyun) başlama, açış.
  a manual of chess opening.
 10. İsim geçit, yol patika.
(borsa) hareketli açılış
nefeslik
bir müşterinin simsarına borsa açıldığındaki fiyat üzerinden bir menkul değeri satması veya alması için emir vermesi
diyafram açıklığı
iş bulmak Fiil
açılış saatleri İsim
iş imkanı İsim, İstihdam
münhal yer
işyeri açığı
dükkânların alış veriş için geç vakte kadar açık kalması
yeni dükkân açılışı
resmi açılış
sahne ağzı.
(satranca) vezirin önündeki piyadeyi iki ileri sürerek başlama.
bir aralığı kapatmak Fiil
bir deliği doldurmak Fiil
bir deliği kapatmak Fiil
bir boşluğu doldurmak Fiil
borsanın o günkü açılışından hemen sonra (en iyi fiyatla) gerçekleştirilecek alım ya da satım emri
US birbirinden çok farklı kurların söz konusu olduğu açılış kotasyonu
pazarları açık olan dükkân
ambar ağzı
işler İsim
münhal görevler İsim
geniş delik
borsanın açılışında menkul kıymetlerin arz ve talep fiyatları arasında epey farklılık bulunması
açılış (satranç) İsim
açılış oturumu
açılış konuşması İsim
açılış bakiyesi
açılış açılma bilançosu İsim
bir hesabın yeni muhasebe dönemi başındaki bakiyesi
açılış bilançosu İsim
akreditif açan banka
(açık artırmada) açılış fiyat teklifi
açılış fiyat teklifi
televizyon ya da radyo programının sunuluşu
rayma
başlangıç sermayesi
(avukat) açış konuşması
açılış töreni
açılış tarihi
açılış açılma tarihi
açılış açılma günü
oturumun açılış günü
açış konuşması
açılış kaydı
açılış fiyatı
aydınlık
abone kabul etme
açılış saatleri İsim
bankada münhal yer
bir reklam ajansındaki münhal yer
açılış envanterleri İsim
açılış maçı İsim, Spor
prömiyer
açılış açılma gecesi
açılış gecesi
bir kitabın başlangıçı
bir kitabın başlangıcı
bir davanın açılması
bir otelin açılması
yeni bir yol açılması
bir sözleşmenin başlangıcı
bir konuşmanın başlangıçı
çadırın açılması
hesap açma
hesap açılması
bir hesabın açılması
müzakerelerin açılması
müzakereleri açılış açılma
parlamentonun açılması
parlementonun açılış açılma
adliye tatilinden sonra mahkemelerin yeniden açılması
kapının açılış açılması
seansın açılışı
oturum açılışı
açılım İsim
açılış paragrafı
açılış açılma paragrafı
başlangıç primi
ilk prim
açılış fiyatı
açılış kuru
açılış kuru
başlangıç sözleri İsim
açılış sözleri İsim
açılış açılma raundu
açılış raundu
(borsa) ilk açılış
açılış mevsimi
açılış açılma mevsimi
açılış açılma oturumu
açılış oturumu
açılış konuşması İsim
açılış açılma konuşması
defterlerin ilk sayfasındaki beyan
defterlerin ilk sayfalarındaki beyan
dönem başı stoku
(muhasebe döneminin başında emtia ve bitmiş mamuller stoğunun değeri
açılış envanteri
açılış emtiası
açılış açılma envanteri
açılış açılma konuşmaları İsim
açılış konuşmaları İsim
açılış zamanı
(politika) sola açılma
açılış valörü
açılış yılı
açılış açılma yılı
açılış açılma kaydı
açılış fiyat teklifi
oy verme yerinin açılışında
bankanın açılış saati
resmi açılış hemen başlanacak iş olanağı
resmi açılış oturumu
resmi açılış oturumu
konserve açacağı
üretim durumundaki mallar açılış envanteri
üretim durumundaki malların açılış envanteri
mektup açma makinesi
lokal açma ve işletme izin belgesi İsim
mektupların açılmasını kontrol etmek Fiil
açılış açılma
mahkemelerin açılış açılması