opening

 1. Noun aç(ıl)ma.
 2. Noun açıklık, açık alan/arazi, açıklık mesafesi.
 3. Noun delik.
  an opening in the wall.
 4. Noun açış, açılış, küşat.
  The opening of the new theater was last week.
  opening night: açılış
  gecesi.
  opening time: açılış saati.
 5. Noun başlangıç, giriş.
  the opening of a lecture.
 6. Noun açış/açılış töreni.
 7. Noun münhal/boş yer/memuriyet/mevki/kadro.
 8. Noun fırsat.
  He waited for an opening to ask to borrow money.
 9. Noun (oyun) başlama, açış.
  a manual of chess opening.
 10. Noun geçit, yol patika.
(borsa) hareketli açılış
nefeslik
bir müşterinin simsarına borsa açıldığındaki fiyat üzerinden bir menkul değeri satması veya alması için emir vermesi
diyafram açıklığı
iş bulmak Verb
açılış saatleri Noun
iş imkanı Noun, Employment
münhal yer
işyeri açığı
dükkânların alış veriş için geç vakte kadar açık kalması
yeni dükkân açılışı
resmi açılış
sahne ağzı.
(satranca) vezirin önündeki piyadeyi iki ileri sürerek başlama.
bir aralığı kapatmak Verb
bir deliği doldurmak Verb
bir deliği kapatmak Verb
bir boşluğu doldurmak Verb
borsanın o günkü açılışından hemen sonra (en iyi fiyatla) gerçekleştirilecek alım ya da satım emri
US birbirinden çok farklı kurların söz konusu olduğu açılış kotasyonu
pazarları açık olan dükkân
ambar ağzı
işler Noun
münhal görevler Noun
geniş delik
borsanın açılışında menkul kıymetlerin arz ve talep fiyatları arasında epey farklılık bulunması
açılış (satranç) Noun
açılış oturumu
açılış konuşması Noun
açılış bakiyesi
açılış açılma bilançosu Noun
bir hesabın yeni muhasebe dönemi başındaki bakiyesi
açılış bilançosu Noun
akreditif açan banka
(açık artırmada) açılış fiyat teklifi
açılış fiyat teklifi
televizyon ya da radyo programının sunuluşu
rayma
başlangıç sermayesi
(avukat) açış konuşması
açılış töreni
açılış tarihi
açılış açılma tarihi
açılış açılma günü
oturumun açılış günü
açış konuşması
açılış kaydı
açılış fiyatı
aydınlık
abone kabul etme
açılış saatleri Noun
bankada münhal yer
bir reklam ajansındaki münhal yer
açılış envanterleri Noun
açılış maçı Noun, Sports
prömiyer
açılış açılma gecesi
açılış gecesi
bir kitabın başlangıçı
bir kitabın başlangıcı
bir davanın açılması
bir otelin açılması
yeni bir yol açılması
bir sözleşmenin başlangıcı
bir konuşmanın başlangıçı
çadırın açılması
hesap açma
hesap açılması
bir hesabın açılması
müzakerelerin açılması
müzakereleri açılış açılma
parlamentonun açılması
parlementonun açılış açılma
adliye tatilinden sonra mahkemelerin yeniden açılması
kapının açılış açılması
seansın açılışı
oturum açılışı
açılım Noun
açılış paragrafı
açılış açılma paragrafı
başlangıç primi
ilk prim
açılış fiyatı
açılış kuru
açılış kuru
başlangıç sözleri Noun
açılış sözleri Noun
açılış açılma raundu
açılış raundu
(borsa) ilk açılış
açılış mevsimi
açılış açılma mevsimi
açılış açılma oturumu
açılış oturumu
açılış konuşması Noun
açılış açılma konuşması
defterlerin ilk sayfasındaki beyan
defterlerin ilk sayfalarındaki beyan
dönem başı stoku
(muhasebe döneminin başında emtia ve bitmiş mamuller stoğunun değeri
açılış envanteri
açılış emtiası
açılış açılma envanteri
açılış açılma konuşmaları Noun
açılış konuşmaları Noun
açılış zamanı
(politika) sola açılma
açılış valörü
açılış yılı
açılış açılma yılı
açılış açılma kaydı
açılış fiyat teklifi
oy verme yerinin açılışında
bankanın açılış saati
resmi açılış hemen başlanacak iş olanağı
resmi açılış oturumu
resmi açılış oturumu
konserve açacağı
üretim durumundaki mallar açılış envanteri
üretim durumundaki malların açılış envanteri
mektup açma makinesi
lokal açma ve işletme izin belgesi Noun
mektupların açılmasını kontrol etmek Verb
açılış açılma
mahkemelerin açılış açılması