division

 1. Noun taksimat (outdated)
 2. Noun, Algebra bölme
 3. Noun, Law bölüm
 4. Military fırka
 5. Military tümen
 6. Noun bölme, bölüm, taksim.
  labor division: iş bölümü.
 7. Noun bölünme, taksim edilme/olunma.
 8. Noun, Mathematics bölme işlemi.
 9. Noun bölme: bölen/ayıran şey.
 10. Noun hudut, sınır.
  The river forms the division between the old and new parts of the city.
 11. Noun parça, kısım, 7 uyuşmazlık, anlaşmazlık, ayrılık.
 12. Noun oy kullanmada parlamentonun ikiye ayrılması.
 13. Noun (askerî/idarî/siyasî) bölüm, bölge, daire.
 14. Noun (a)
  ask. tümen, fırka, (b)
  den. filo, genellikle 4 gemiden oluşan deniz taktik birliği.
 15. Noun (sanayi kuruluşu, hükümet, üniversite vb.) bölüm.
 16. Noun, Sports grup.
  the heavyweight division in boxing.
 17. Noun, Biology fasile.
 18. Noun, Zoology bölüm.
alt bölüm Noun, Law
taksim davası Noun
hava tümeni. Noun
(US) antitröst resmi mercii
temyiz dairesi
zırhlı tümen
müşterek kefillerden her birinin yalnız kendi hissesine düşen miktarda ödemede bulunma hakkı
hücre bölünmesi Noun, Medicine
danışmanlık bölümü
kültür işleri bölümü
bankalardaki mevduat bölümü
sinema bölümü
finansman bölümü
finansman kısmı
mali bölüm
mali bölüm
tahmin bölümü
harekat başkanı Noun, Military
gelirin bölünmesi
gelir vergisi kısmı
sanayi kısmı
sanayii kısmı
sanayi şubesi Noun
sanayii şubesi Noun
piyade tümeni Noun, Military
taksim belgesi
bölme: bütün basamakları gösterilen bölme işlemi. Noun
üretim bölümü
pazar paylaşımı
pazarlama kısmı
zırlı tümen
narkotik şubesi Noun
Deniz Kuvvetleri Haberalma Bölümü
çekirdek bölünmesi
harekat başkanlığı Noun, Military
zırhlı tümen.
pasaport dairesi
maaş bürosu Noun
(US) saymanlık
maaş kısmı
personel kısmı
planlama bölümü
polisin bölgesi
(Br) veraset mahkemesi
satın alma departmanı Noun, Public Administration
mübayaa şubesi Noun
üretim kısmı
ürün bölümü
satın alma departmanı Noun, Public Administration
bölgesel bölünme
derecelere bölme
mezhepsel ayrışma Noun, Religion-Faith
paylaşmalı mal ayrılığı Noun, Law
zihinden bölme. Noun
depo muhasebesi Noun
vergi şubesi Noun
karara bağlanmamış balotaj
hece ayırımı
kesir çizgisi Information Technology
kısım müdürü
bölme işareti
Bölüm imi Information Technology
ticaret kuruluşunun bir bölümü
bir bölgenin kısmlara ayrılması
mirasın taksimi
yetki dağılımı Noun
iş bölümü Noun
işbölümü Noun
iş bölümü
işbölümü
iş bölümü
kuvvetler ayrılığı Noun, Politics-Intl. Relations
Proje Yönetim ve Kabul Kısmı Noun, Organizations
mesuliyetin taksimi
işbölümü Noun
bir bölgenin kısımlara ayrılması
malların hisselere taksimi
bölge satış müdürü
bölü işareti. Noun
şube işletme amiri
US seçim bölgesi
(US) giderlerin fonksiyonel dağılımı
uluslararası iş bölümü Noun, Economics
uluslararası iş bölümü Noun, Economics