1. İsim taksimat (outdated)
 2. İsim, Cebir bölme
 3. İsim, Hukuk bölüm
 4. Askerlik fırka
 5. Askerlik tümen
 6. İsim bölme, bölüm, taksim.
  labor division: iş bölümü.
 7. İsim bölünme, taksim edilme/olunma.
 8. İsim, Matematik bölme işlemi.
 9. İsim bölme: bölen/ayıran şey.
 10. İsim hudut, sınır.
  The river forms the division between the old and new parts of the city.
 11. İsim parça, kısım, 7 uyuşmazlık, anlaşmazlık, ayrılık.
 12. İsim oy kullanmada parlamentonun ikiye ayrılması.
 13. İsim (askerî/idarî/siyasî) bölüm, bölge, daire.
 14. İsim (a)
  ask. tümen, fırka, (b)
  den. filo, genellikle 4 gemiden oluşan deniz taktik birliği.
 15. İsim (sanayi kuruluşu, hükümet, üniversite vb.) bölüm.
 16. İsim, Spor grup.
  the heavyweight division in boxing.
 17. İsim, Biyoloji fasile.
 18. İsim, Zooloji bölüm.
alt bölüm İsim, Hukuk
taksim davası İsim
hava tümeni. İsim
(US) antitröst resmi mercii
temyiz dairesi
zırhlı tümen
müşterek kefillerden her birinin yalnız kendi hissesine düşen miktarda ödemede bulunma hakkı
hücre bölünmesi İsim, Tıp
danışmanlık bölümü
kültür işleri bölümü
bankalardaki mevduat bölümü
sinema bölümü
finansman bölümü
finansman kısmı
mali bölüm
mali bölüm
tahmin bölümü
harekat başkanı İsim, Askerlik
gelirin bölünmesi
gelir vergisi kısmı
sanayi kısmı
sanayii kısmı
sanayi şubesi İsim
sanayii şubesi İsim
piyade tümeni İsim, Askerlik
taksim belgesi
bölme: bütün basamakları gösterilen bölme işlemi. İsim
üretim bölümü
pazar paylaşımı
pazarlama kısmı
zırlı tümen
narkotik şubesi İsim
Deniz Kuvvetleri Haberalma Bölümü
çekirdek bölünmesi
harekat başkanlığı İsim, Askerlik
zırhlı tümen.
pasaport dairesi
maaş bürosu İsim
(US) saymanlık
maaş kısmı
personel kısmı
planlama bölümü
polisin bölgesi
(Br) veraset mahkemesi
satın alma departmanı İsim, Kamu Yönetimi
mübayaa şubesi İsim
üretim kısmı
ürün bölümü
satın alma departmanı İsim, Kamu Yönetimi
bölgesel bölünme
derecelere bölme
mezhepsel ayrışma İsim, Din ve İnanç
paylaşmalı mal ayrılığı İsim, Hukuk
zihinden bölme. İsim
depo muhasebesi İsim
vergi şubesi İsim
karara bağlanmamış balotaj
hece ayırımı
kesir çizgisi Bilgi Teknolojileri
kısım müdürü
bölme işareti
Bölüm imi Bilgi Teknolojileri
ticaret kuruluşunun bir bölümü
bir bölgenin kısmlara ayrılması
mirasın taksimi
yetki dağılımı İsim
iş bölümü İsim
işbölümü İsim
iş bölümü
işbölümü
iş bölümü
kuvvetler ayrılığı İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
Proje Yönetim ve Kabul Kısmı İsim, Kurum İsimleri
mesuliyetin taksimi
işbölümü İsim
bir bölgenin kısımlara ayrılması
malların hisselere taksimi
bölge satış müdürü
bölü işareti. İsim
şube işletme amiri
US seçim bölgesi
(US) giderlerin fonksiyonel dağılımı
uluslararası iş bölümü İsim, Ekonomi
uluslararası iş bölümü İsim, Ekonomi