1. Fiil yıkmak, tahrip etmek.
    The enemy destroyed the city. Hail destroyed the crop.
  2. Fiil yok etmek, imha etmek.
    The enemy army was destroyed in the last battle.
  3. Fiil mahvetmek, öldürmek, vücudunu ortadan kaldırmak.
    You have destroyed my life and all my hopes.
  4. Fiil kullanılmaz hale getirmek, iptal/battal etmek.
(verileri) imha etme İsim, Hukuk
tahribat İsim
tahripkar Sıfat
bir binayı yıkmak Fiil
bir vesikayı yok etmek Fiil
yasama işlevini bozmak Fiil
bir sanat yapıtını yok etmek Fiil
delilleri karartmak Fiil, Hukuk
kötü alışkanlıkları kökünden yok etmek Fiil
kendini öldürmek Fiil
moralini bozmak Fiil
birinin direnme gücünü yok etmek Fiil
borçlunun varlığını sarf edip tüketmek Fiil
askerlerin disiplinini bozmak Fiil
ara bozmak Fiil