1. Sıfat ana
 2. baş, başlıca, bellibaşlı, temel, en önemli, en önde gelen.
  The main thing to remember. The main point
  of my argument. Soldiers guarded the main gates.
 3. safi, sırf, katkısız, yalnız, olanca, bütün.
  by main force/strength: var/olanca kuvvetiyle, bütün gücüyle.
 4. ana, esas, asıl.
  The main street of a town: Bir şehrin ana caddesi.
  main bearing: ana yatak.

  main body
  : ask. asıl kuvvet.
  The main line of a railway: Demiryolu ana hattı.
  all main services: ana hizmetler (su, elektrik, havagazı vb.).
  the main force (of the army etc.): (ordu vb.'nin) ana kuvveti.
 5. Gramer temel, bağımsız.
  main clause: temel tümce.
  In “I walked out when the bell rang.” “I walked out” is the main clause.
 6. (bkz: essential ).
 7. (su/gaz) ana boru.
 8. kuvvet, şiddet, zor.
  with might and main: var kuvvetiyle.
 9. ana fikir, esas/ana parça/kısım/bölüm vb.
  He is the main of the business: O, işin temelidir.
 10. Edebiyat açık deniz, derya, engin.
  the bounding main.
 11. (ana) kara, asıl kıta.
 12. horoz dövüşü.
bütün gücüyle, olanca kuvvetiyle, canını dişine takarak.
He worked with all his might and main.
Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi Özel Isim, Askerlik
baskın, ânî saldırı/hücum/taarruz. İsim
ânî/beklenmedik gelişme. İsim
ana gaz borusu. İsim
başlıca, bellibaşlı, esas itibarıyla, aslında, esasen, çoğunlukla, ekseriya, çoğu, alelekser.
ana boru
ana su borusu. İsim
canla başla
mal tedarik eden ana firma
baş hissedar
fors majör
mücbir sebep
ana sözleşme
esas gaye
ana hedef
ana yol
ana muharebe tankı İsim, Askerlik
ana yatak
esas kuvvet
ana gövde
bir ordunun gövdesi İsim
mayistra prasyası. İsim, Denizcilik
merkez şube
ana şube
ana bina
ana kablo
ana dava
ana katalog
ana katalog
ana katalog
kazanç fırsatı, kişisel çıkar, şahsî menfaat.
have an eye on the main chance: (kişisel çıkarı için) fırsat gözlemek. İsim
nazım planı
baş talep
(patent kanunu) ana talep
ana cümlecik
ana renk İsim, Tekstil Sanayii
esas komisyon İsim
ana kurul
ana şart
baş şart
yapı taşı İsim
ana sözleşme
baş müteahhit
ana müteahhit
asıl yemek (ordövr veya tatlı değil). entrée. İsim
ana yelken. İsim, Denizcilik
baş alacaklı
esas akım
ana akım
önemli müşteri
baş müşteri
ana güverte, baş güverte. İsim
ana depo
ana zorluklar İsim
ana yemek Gıda ve Mutfak
ana yol
ana kanal
ana lağım
baş lağım
(istatistik) ana etki
ana giriş
ana madde İsim
ana müessese
merkez kuruluş
ana özellik
belli başlı özellikler İsim
ana hatlar İsim
ana hatları İsim
yabancı politikanın ana-hatları İsim
ana kat
ana kuvvet
şasi
ana gövde
ana çerçeve
ana sigorta
ana kapı
ana ambar ağzı
ilan vs'nin ana başlığı
reklam
herhangi bir yazı
ana başlık
anayol
birinci sınıf karayolu
ana fikir
esas sorun
esas ihtilaf konusu
esas mesele
ana sorun
bir davanın konusu
ana jet üs komutanlığı İsim, Askerlik
esas kavşak
anahat, ana demiryolu. İsim
(a) ana-damar, uyuşturucu maddenin kolayca şırınga edileceği damar.
a shot of heroin in the main line.
(b) anadamara yapılan eroin şırıngası.
İsim
mukavemet hattı
asıl muharebe hattı
ana pazar
(bilgisayarda) ana bellek. İsim
ana motif
ana müzakere konuları İsim
nakliyat birim numarası
asıl borç
merkez büro
şirket merkezi İsim, İşletme
(US) merkez büro
üstün gelen kamuoyu
ana muhalefet partisi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
ana muhalefet partisi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
bir planın ana çizgileri İsim
esas kısım
ana patent
ana yön
ana yol
krank mili yatağı
ana boru
işyeri merkezi
ana nokta
merkez postane
ana mamul
esas mesele
ana program
ana program
güncel sorun
esas sorun
esas sebep
esas neden İsim
esbabı mucibe
anayol
ana trafik yolu
ana cadde
ana cadde
ana yol
ana yordam
ana yelkenler İsim
açık deniz
merkez büro
anakol İsim, Astronomi
ana hizmet birimi İsim, İşletme
ana lağım
ana lağım
ana gemi
esas kaynak
ana sponsor İsim, İşletme
patron
ana merdiven
merkez gar
ana istasyon
bir işletmenin belkemiği İsim
esas gövde/kol/mecra vb., örneğin: (a) (nehir) ana kol, (b) demiryolu) anahat, (c) (şehir) ana cadde. İsim
ana bellek Bilgi Teknolojileri
(bilgisayar) ana bellek
ana cadde
anacadde
(US) ana yol
anayol
ana yol
ana konu
ana ikmal yolları İsim
esas tedarikçi firma
ana ikmal yolu
ana destek
asıl kiracı
ana cadde
esas konu
ana hat
esas ticaret konusu
ana duvar
esas endişe
grandi sereni. İsim
ana damar
ana yolda araba sürmek Fiil
davanın esası hakkında duruşma
esas itibariyle
ana caddede oturmak Fiil
ana caddede
ana caddeye çıkmak Fiil
davanın esası hakkında duruşma
içkiler dağıtmak, içmek, sarhoş olmak.
telefon santralı
esas nokta
esaslı noktalar İsim

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Eşkenar dörtgen