1. Fiil öldürmek, katletmek.
  to kill insects/one's enemies. The troops were shooting to kill.
 2. Fiil yoketmek, mahvetmek, sona erdirmek, son vermek.
  to kill one's hopes. to kill a proposal. The frost
  killed the flowers. to kill competition.
 3. Fiil etkisiz hale getirmek, (etkisini) yok etmek/gidermek, dindirmek.
  to kill the pain with drugs. to kill an odor.
 4. Fiil bozmak, çalışamaz hale getirmek, durdurmak.
  to kill an engine.
 5. Fiil (zamanı) boşa geçirmek, (vakit) kaybetmek/öldürmek.
  While waiting for the train, he killed the time by going for a walk.
 6. Fiil (ıstırap/keder vb. ye) boğmak/garketmek, çok acı/ıstırap vermek, mahvetmek.
  My sore foot is killing me.
 7. Fiil (zevk/heyecan/neşeden) bayılmak, kendinden geçmek, çok hoşlanmak.
  His jokes really kill me: Onun
  şakalarına/anlattığı fıkralara bayılıyorum.
 8. Fiil (tenis) topa çok hızlı vurmak.
 9. Fiil (hayvanı) boğazlamak, kesmek.
 10. Fiil cinayet işlemek, adam öldürmek.
 11. Fiil ölmek, öldürülmek.
  an animal that kills esaily.
 12. Fiil dayanılmaz/çok büyük etki yaratmak, hayran bırakmak.
  dressed to kill: herkesin dikkatini çekecek şekilde giyinmiş.
 13. Fiil, Matbaacılık silmek, çıkarmak.
 14. Fiil (yasa vb.) veto etmek, reddetmek.
  kill a proposal/a bill in parliament.
 15. İsim öldürme, avlama, boğazlama, kesme.
 16. İsim av, avda öldürülmüş hayvan.
  There was a plentiful kill. The lion didn't leave his kill until he had satisfied his hunger.
 17. İsim dere, ırmak, kanal, çay.
iştah kapamak Fiil
bir hayvanın öldürülmesinde veya mücadelenin/yarışmanın sonunda hazır (bulunmak).
kıyamamak Fiil
çok gösterişli giyinmiş
çok gösterişli bir şekilde giyinmiş.
vadeli işlemler piyasasında
hemen yerine getirilecek ya da iptal edilecek bir talimat
(= doldur ya da öldür) notunun düşülmüş olması gerekir
temizlemek (argo) Fiil
harcamak (argo) Fiil
öldürmek kastıyla
kanun tasarısını reddetmek Fiil
bir kanun önergesini parlamentoda başarısızlığa uğratmak Fiil
adam vurmak Fiil
Bülbülü Öldürmek Özel Isim, Sinema
bir suikasti hazırlık aşamasındayken akamete uğratmak Fiil
bir teklifi başarısızlığa uğratmak Fiil
bir öneriyi başarısızlığa uğratmak Fiil
bir telgrafı iptal etmek Fiil
telgrafı iptal etmek Fiil
bir telgrafı yeniden çekmek Fiil
bir uçak düşürmek Fiil
kurban kesmek Fiil
yanlış bir hareketle motoru durdurmak Fiil
işkence etmek Fiil
kırışmak Fiil
altın yumurtlayan kazı öldürmek Fiil
hepsini öldürmek, kılıçtan geçirmek, tamamen yoketmek, kökünü kazımak, soyunu kurutmak, imha etmek.
The
frost killed off most of the insect pests.
canına kıymak Fiil
kendini öldürmek Fiil
şiddetli/tehlikeli ilâç/tedbir/ameliyat.
becermek Fiil
birinin ümitlerini kırmak Fiil
meşru müdafaa ile birini öldürmek Fiil
(birisini) iyiliğe boğmak, lûtfa garketmek, aşırı nezaket/lûtufkârlık göstermek, çok minnettar bırakmak,
fazla iltifatla canını sıkmak,
Brit. (çocuğu) şımartmak.
tasarlayarak öldürmek Fiil
birini ölesiye çalıştırmak Fiil
aile efradının birinin dönüşünü kutlamak.
Altın yumurtlayan kazı kesmek. (İşini kendi eliyle bozmak).
bir dişin sinirini almak Fiil
vakit öldürmek, vaktini boşa harcamak.
bir taşla iki kuş vurmak.
fazla üstüne düşerek zarar vermek Fiil
çok gülmek Fiil
gülmekten ölmek Fiil
hemen yerine getirilmediği takdirde bir borsa emrinin iptalini öngören borsa emri
kıydırmak Fiil
temizletmek Fiil
...sen ölmezsin.
birini öldürmek için birlikte plan kurmak Fiil
oyalamaca: futbolda çok sayı yapan taraf oyuncularının fazla gol yememek veya oyunu kazanmak için topu elden bırakmamaları.
...sen ölür müsün?