1. Sıfat enformel
  2. Sıfat törensiz, merasimsiz, teklifsiz.
  3. Sıfat gayrı resmî.
  4. Sıfat resmî elbise gerektirmeyen.
  5. Sıfat konuşulan, halkın konuştuğu.
    informal English: konuşulan (fakat resmiyette kullanılmayan) İngilizce.
kayıtdışılık İsim, Ekonomi
mahkeme dışında yapılan ikrar
gayri resmi anlaşma
resmi olmayan kurul
gayri resmi toplantı
belli bir biçime göre yapılmayan sözleşme
teklifsiz konuşma
resmi olmayan giysi
kayitdisi ekonomi İsim, Ekonomi
söyleşi
teklifsiz ifade
resmi olmayan toplantı
teklifsiz görüşme
resmi olmayan görüşme
gayri resmi tahkikat
resmi olmayan araştırma
gayrıresmi öğrenme (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
resmi olmayan toplantı
resmi olmayan muhasebe kaydı
resmi olmayan ziyaret
belli bir biçime bağlı olmayan vasiyetname