1. -den aşağı, aşağıya, aşağıda(n), alçak.
  below the knee: dizden aşağı.
  look out below: aşağıya
  bak.
  They live 2 floors below: 2 kat aşağıda oturuyorlar.
  below we could see the walley: Aşağıdan vadi görülür.
  voices from below: aşağıdan gelen sesler.
  below one's breath: alçak sesle.
 2. alt(ta) altında, alt kat(a), alt katta(n).
  the tenants below: alt kattaki kiracılar.
  to go
  below: alt kata gitmek.
  below cost : maliyetin altında.
  below freezing: donma derecesinin altında.
 3. yeryüzü(nde), dünya(da).
  the fate of the creatures below: yeryüzündeki yaratıkların kaderi.
 4. cehennem(de).
  (in hell) down below: cehennemde.
 5. (belgelerde) aşağıda, daha sonra, badema.
  as stated below: aşağıda beyan edildiği üzere.
  This
  will be explained below: Bu, daha sonra/aşağıda izah edilecektir.
 6. (rütbe, derece, kademe vb.) aşağı, dun.
  He was demoted to the class below: Bir aşağı sınıfa indirildi.

  officers of the rank of major and below: binbaşı ve daha aşağı rütbeli subaylar.
 7. Tiyatro sahne aşağısı.
 8. Zooloji karın, gövdenin alt kısmı.
 9. tenezzül.
  It would be below my dignity to speak to him: Onunla konuşmaya tenezzül etmem.
fısıltı ile, yavaş sesle.
to swear under one's breath: yavaş sesle (içinden) küfretmek.
to
protest under one's breath: homurdanmak.
sosyal düzeyi daha aşağı olan biriyle evlenmek Fiil
aşağıda yer alan hükümler uyarınca değiştirmek Fiil
mahkeme celbine uyarak çıkması için polise verilen kefalet
davanın cereyanı esnasında yapılan tebligat üzerine tutuklanan birinin serbest bırakılarak duruşmaya
polise verilen kefalet
asliye mahkemesi
bidayet mahkemesi
bir alt rütbeye indirmek Fiil
değersizleşmek, değerini/kıymetini yitirmek, aşağılanmak.
aşağıdaki kanun hükümlerine göre
aşağıda sözü edilen hükümler çerçevesinde
aşağı da adı geçen
aşağıda kaydı geçen
alttan görünüş
birinin rütbece altında olmak Fiil
birinin rütbe ce altında olmak Fiil
aşağıda tarif edilen
bir geminin güvertesinden aşağıdaki kamaraya götürmek Fiil
aşağı veya mağdur derecesindeki kaza yetkisini haiz mahkeme
alt kat
aşağı
vardiya dışı
istirahat eden vardiya
ortalamanın altında
vasatın altında
beklentilerin altında Sıfat, Ekonomi
defnedilmiş
toprak altında
gömülmüş
normalin altında
başa baş değer altı
paritenin altında
başa baş kıymetten aşağı
başa baştan aşağı , (az)
başabaşın altında
merdiven altı
merdiven altı (özellikle evin hizmetçi ve uşaklara ait kısmı
ayarsız
standardın altında
normal gücü altında
kurallara aykırı.
hit below the belt: (a) (boks) belden aşağı vurmak, (b)
mec. alçakça/kahpece hareket etmek.
(bilanço) sermaye kalemlerinin bütçenin alt tarafında gösterilmesi
müşterilere doğrudan mektup yazılması
reklam ajansına komisyon ödenmesini gerektirmeyen sergiler
gösteriler düzenlenmesi
reklam malzemesi dağıtımı gibi reklamcılık çalışmaları İsim
vasatın altında
fakirlik sınırının altında İsim, Ekonomi
değerinin altında
değer inin altında
kapasitenin üçte ikisinin altında çalışmak
standardın altında olmak Fiil
(askerlik) kadro mevcudu yetersiz olmak Fiil
vasatın altında olmak Fiil
ufuk çizgisinden batmak Fiil
güverteyi terk ederek kamaralara inmek Fiil
(a) haksızlık/kalleşlik etmek, (b) (boksta) kurallara aykırı davranmak.
asıl değerinden düşük sigorta ettirmek Fiil
başa baş değerinin altında emisyon
başabaş değerinin altında emisyon
asgari standardın altında yaşamak Fiil
bel altına vurmak Fiil
üretim hedeflerini gerçekleştirememek Fiil
önceki yıl düzeyleri altında kalmak Fiil
değerinin altında kiralamak Fiil
değer inin altından kiralamak Fiil
maliyetinden aşağı satış
fiyatının altında satmak Fiil
fiyatınin altında satmak Fiil
maliyetin altında satma İsim, Rekabet Hukuku
maliyet fiyatının altında satış
aşağı da adı geçen
 1. inf.