1. İsim, Psikoloji bellek
 2. İsim, Psikoloji hafıza
 3. İsim bellek, hafıza.
 4. İsim hafıza kuvveti.
  to have a good memory: hafızası kuvvetli olmak.
 5. İsim anımsama, hatırlama.
 6. İsim olayları anımsanan zaman süresi.
  a time within the memory of living men.
 7. İsim anımsanan/hatırlanan şey.
  one's earliest memories.
 8. İsim hatıra: özellikle ölen bir kimsenin arkada bıraktığı şöhret.
  a ruler of beloved memory.
 9. İsim hatırlanma, anılma.
 10. İsim hatırlanan/anılan kimse/şey.
 11. İsim anı, hatıra.
  in memory of: anısına, hatırasına.
  A monument in memory of Atatürk.
 12. İsim
  storage ile ayni anlama gelir. (a) bellek: bilgisayarın bilgi saklama/hatırlama kapasitesi, (b)
  bilgisayarda bilgilerin saklandığı bileşenlerin tümü.
belleğinde hâlâ canlı tutmak Fiil
belleğine çakılmış
belleğine başvurmak Fiil
hafızasına çakmak
hafızasına sokulmuş
belleğinden silmek
bir şeyi belleğine çakmak Fiil
zihnine sokmak Fiil
belleğine kazımak Fiil
hafızasını kaybetmek Fiil
hatırlatmak.
belleğini/hafızasını yoklamak, hatırlamaya çalışmak.
belleğini tazelemek Fiil
okul günlerinin anısını belleğinde canlı tutmak Fiil
belleğini yoklamak Fiil
aklından çıkmak Fiil
anımsayamamak Fiil
unutmak Fiil
belleğini zorlamak Fiil
çeviri belleği İsim, Tercüme
çeviri hafızası İsim, Tercüme
belleğine güvenmek Fiil
belleğine aşırı derecede güvenmek Fiil
anımsamaya yardım etmek Fiil
çağrışımlı bellek Bilgi Teknolojileri
zihni bulanık olmak Fiil
anımsanamayacak kadar eski
bir şeyi beynine çakmak Fiil
kabarcık bellek Bilgi Teknolojileri
hatırlamaya çalışmak Fiil
toplumsal bellek İsim, Sosyoloji
ezberlemek Fiil
ezberlemek.
to commit a poem to memory.
bellek hatası İsim
kötü hafıza
zayıf bellek
görüntü (birimi) belleği Bilgi Teknolojileri
canlı anı
birinin aklında kalmak Fiil
birinin belleğinde kalmak Fiil
zayıf hafıza
aklından çıkmak Fiil
yanılmayan bellek
ezber alıştırması
genişletilmiş bellek Bilgi Teknolojileri
uzatılmış bellek Bilgi Teknolojileri
bellek hatası İsim
flaş bellek İsim, Bilgi Teknolojileri
halk gelenekleri İsim
boş bellek Bilgi Teknolojileri
ezberden
akıldan
iyi hafıza
iyi bellek
konuşulan sözcükleri aynen tekrarlayabilecek belleğe sahip olmak Fiil
çabuk unutmak, hafızası zayıf olmak.
hafızası kuvvetli
hafızası zayıf
belleteç
birinin belleğini tazelemek Fiil
birinin belleğini tazelemek Fiil
birinin anısını taze tutmak Fiil
anımsayamama
unutkanlık
güvenilmez bellek
canlı anı
geniş bellek
uzun süreli hafıza İsim, Psikoloji
unutkanlık
hafıza kaybı
manyetik kabarcık bellek
manyetik kabarcık bellek
manyetik bellek
(bilgisayarda) ana bellek. İsim
(vasiyet düzenleme) aklı ve hafızası yerinde olma
eşzamanlı olmayan uçucu olmayan bellek
aklı yerinde
acı hatıra
ruhu sükûn içinde yatsın
görsel bellek
zayıf hafıza
zihninde iz bırakmak Fiil
belleğini kurcalamak Fiil
programlanır salt okunur bellek Bilgi Teknolojileri
rastgele erişimli bellek. İsim
rastgele erişimli hafıza İsim, Bilgi Teknolojileri
Salt Okunur Bellek Bilgi Teknolojileri
okunabilir bellek İsim, Bilgi Teknolojileri
perde anı İsim, Psikanaliz
duyusal bellek İsim, Psikoloji
bellek zayıflığı
kısa süreli hafıza İsim, Psikoloji
bir şey unutma
ezberden konuşmak Fiil
bellek gücü
belleğini yitirmiş olmak Fiil
hafıza kaybı çekmek Fiil
anımsayabildiğim kadarıyla
güvenilmez bellek
ihanet eden bellek
birinin anısına saygı göstermek Fiil
birdenbire birşeyi hatırlatmak Fiil
bir anıyı canlandırmak Fiil
belli belirsiz anımsama
görüntü belleği Bilgi Teknolojileri
sanal bellek Bilgi Teknolojileri
görsel bellek
henüz sağ olanların anısında
yaşamakta olan insanların belleğinde
(bilgi işlem) belleğe girme
bellek erişim yazmacı.
belleteç
anımsamaya yardım eden şey
bellek yuvası İsim, Bilgi Teknolojileri
bellek bankası İsim
bellek öbeği
(US) not defteri
bellek veri yazmacı.
bellek ana yolu
önbellek Bilgi Teknolojileri
bellek sığası.
hafıza kartı İsim, Fotoğrafçılık
bellek dökümü.
hafıza hatası İsim
bellek yanılgısı
yerleri anımsama yeteneği
canlı anı
bellek binişimi.
bellek yeri.
hafıza kaybı İsim, Tıp
bellek ölçme
bellek sayfası.
bellek gücü
bellek korunum.
akılda tutma
bellekte kalan anı
akılda kalan hatıra
bellek testi
hafıza birimi (gelecekte yararlanılması düşüncesiyle bilgi ve programların saklandığı bilgisayar bölümü
doğrudan bellek erişimi Bilgi Teknolojileri
silinir programlanır salt oku bellek Bilgi Teknolojileri
birine bir şeyi anımsatmaya çalışmak Fiil
tarihleri anımsayamamak Fiil
isimleri aklında tutamamak Fiil
aklında bir şey tutamamak Fiil
elek gibi zihni olmak Fiil
zihninde güzel anısını saklamak Fiil
yanlış hatırlamıyorsam Zarf
hafızam beni yanıltmıyorsa Zarf
yanlış hatırlamıyorsam Zarf
yanılmıyorsam Zarf
hafızam beni yanıltmıyorsa
hafızam beni yanıltmıyorsa Zarf
yanlış hatırlamıyorsam Zarf
yanılmıyorsam Zarf
... hatıra sına
rasgele erişimli bellek Bilgi Teknolojileri
birinin anısını zihninde taze tutmak Fiil
dünya kurulduğundan beri Zarf
Sayfalanmış Bellek Yönetimi Birimi Bilgi Teknolojileri