1. (üstünlük/başarı için yapılan) mücadele, çarpışma.
  A contest developed for the position of the party leadership.
 2. yarış(ma), müsabaka.
  a beauty contest. a dancing contest.
 3. tartışma, çekişme, münakaşa.
 4. iddia, bahse tutuşma.
 5. çarpışmak, vuruşmak, kavga/mücadele etmek.
  The soldiers contested every spot of ground.
 6. yarışmak, müsabakaya/yarışmaya girmek.
 7. tartışmak, çekişmek, münakaşa/münazaa etmek.
 8. itiraz/muhalefet etmek, karşı gelmek, kabul etmemek, yanlışlığını iddia etmek.
  I intend to contest
  the judge's decision in another court. to contest a will. The lawyer contested the claim and tried to prove that it was false.
 9. rekabet etmek, rekabete girişmek, rakip olmak.
 10. ortaya atmak, tartışma konusu yapmak.
tartışmasız olmak Fiil
güzellik yarışması/müsabakası.
başabaş, beraberliğe yakın (oyun, yarış vb.). İsim
bir ürünün tüketicilerinin ödül için yarışmaya katıldığı satış-teşvik faaliyeti
tüketici yarışması
müşteri yarışması
bayi yarışması
gümrük beyannamesi
bir spor yarışmasına girmemesi için diskalifiye etmek Fiil
bir yarışmayı yarıda bırakmak Fiil
verim yarışması
seçim mücadelesi
seçim mücadelesi
eleme müsabakası İsim
müsabakaya katılmak Fiil
uçuş yarışması
ödüllü yarışma
müsabaka tertiplemek Fiil
satış yarışması
vasiyetnamenin iptal davası İsim
talebe itirazda bulunmak Fiil
bir talebe itirazda bulunmak Fiil
bir iddiaya itiraz etmek Fiil
bir evliliğin geçersizliğini savunmak Fiil
parlamento için adaylığını koymak Fiil
bir beyana itirazda bulunmak Fiil
vasiyetnamenin geçerliliğine itiraz etmek Fiil
bir vasiyetnamenin geçerliğine itiraz etmek Fiil
bir vasiyete itiraz etmek Fiil
bir seçime itiraz etmek Fiil
seçime girmek Fiil
bir ödül için yarışmak Fiil
parlamentoda sandalye için yarışmak Fiil
parlamento da sandalye için yarışmak Fiil
birinin haklarına karşı koymak Fiil
birinin hakkını ihtilaf konusu yapmak Fiil
birinin haklarına karşı koymak Fiil
birinin mirasa ehil olmadığını savunmak Fiil
meşru luğunu dava konusu yapmak Fiil
meşruluğunu dava konusu yapmak Fiil
US oy verme hakkı (kavgası İsim