1. İsim, Coğrafya kültür
 2. İsim kültür
 3. İsim hars
 4. İsim irfan
 5. medeniyet.
  The European culture. Tribal/modern culture.
 6. medeniyetin bir safhası veya belirli bir şekli.
  Greek culture.
 7. Sosyoloji ekin, hars, kültür: nesilden nesile geçen töre/örf/gelenek, yaşama/düşünme tarzı ve davranışların tümü.

  a tribal culture, never studied before.
  culture pattern: kültür örneği.
  culture trait: ekin öğesi.
  culture type: ekin türü.
 8. Biyoloji (a) üretim: laboratuarda bakteri/mikrop üretimi, (b) üretik, kültür: laboratuarda üretilmiş bakteri/mikrop.
 9. ekim, tarım, ekin yetiştirme, tarımsal üretim.
  The culture of flower is increasing in our country.
 10. hayvan/bitki yetiştirme (neslini islâh ederek).
 11. ürün, mahsul, ekin.
 12. terbiye, ilim ve irfan, bilgi, olgunluk, eğitim, maarif.
  The aim of our library service is to bring
  culture to the people.
  physical culture: beden eğitimi.
 13. (bitki, hayvan) yetiştirmek, üretmek.
 14. kültür yapmak, laboratuarda bakteri/mikrop üretmek.
kültürel miras İsim, Uluslararası Hukuk
yabancı kültür
kan kültürü testi İsim, Tıp
kan kültürü İsim, Tıp
kültür başkenti İsim
hücre kültürü İsim, Tıp
şehir kültürü
şirket kültürü
kurum kültürü
Halk Kültürü Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
bedelsiz eğitim ve sosyal güvenlik ödemeleri gibi devlet yardımlarına alışmış olan insanların yaşadığı toplumsal çevre
Sivil Toplum iletişim ve Kültür Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
baskın kültür İsim, Sosyoloji
yerleşik kültür
sinema kültürü
balık kültürü
küresel kültür İsim, Antropoloji
maddi kültür İsim, Sosyoloji
Kültür Bakanı
Sanat ve Kültür Bakanlığı
himaye kültürü İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
inci yetiştirme
popüler kültür İsim
hakikat ötesi kültür İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
arı-kültür, arı-üretim: bir tek organizmanın üretildiği kültür. İsim
boğaz kültürü İsim, Tıp
doku üretme: hayvan ve bitki dokularının organizma dışındaki ortamda yaşatılması/yetiştirilmesi.
idrar kültürü İsim, Tıp
idrar kültürü testi İsim, Tıp
hydroponics İsim
geniş kültür
kültür alanı
kültür değişikliği
kültür eleştirmeni
kültür çağı
kültür faktörü
efsane kahramanı, efsanevî kahraman. İsim
kültürde geri kalma
üretim ortamı: bakteri/mikrop üretimine elverişli ortam. İsim
medium ile ayni anlama gelir. mikrop üretimine elverişli madde.
kültür bakanı
cezasızlık kültürü İsim, Hukuk
ağaç dikme (dikimi)
ağaç yetiştirme
şiddet kültürü İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
kültür biçimi
kültive inci
kültür dönemi
ekin sarsıntısı, kültürel sarsıntı/şok: kendisininkinden büsbütün farklı bir ekinsel/kültürel ortam içinde
kişinin uğradığı şaşkınlık, sersemleme, üzüntü, hayal kırıklığı vb.
İsim
kültür şoku İsim, Sosyoloji
kültür sahnesi
kültür özelliği
sanata aşırı meraklı kişi
kültür dünyası İsim
Kültür Sanat ve Yayın Kurulu İsim, Kurum İsimleri
kan kültürü testi İsim, Tıp
kan kültürü İsim, Tıp
tavuk yetiştirme
devlet arazisinin ağaçlandırılması
idrar kültürü İsim, Tıp
idrar kültürü testi İsim, Tıp
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu İsim, Kurum İsimleri
Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu İsim, Kurum İsimleri
Kültür Günleri/Yılları Koordinatörlüğü İsim, Kurum İsimleri
Kültür Turizm Uygulamaları ve Etkinlikleri Dairesi Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Eğıtım, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV)
Kültür ve Turizm Bakanlığı İsim, Kurum İsimleri