culture

 1. Noun, Geography kültür
 2. Noun kültür
 3. Noun hars
 4. Noun irfan
 5. medeniyet.
  The European culture. Tribal/modern culture.
 6. medeniyetin bir safhası veya belirli bir şekli.
  Greek culture.
 7. Sociology ekin, hars, kültür: nesilden nesile geçen töre/örf/gelenek, yaşama/düşünme tarzı ve davranışların tümü.

  a tribal culture, never studied before.
  culture pattern: kültür örneği.
  culture trait: ekin öğesi.
  culture type: ekin türü.
 8. Biology (a) üretim: laboratuarda bakteri/mikrop üretimi, (b) üretik, kültür: laboratuarda üretilmiş bakteri/mikrop.
 9. ekim, tarım, ekin yetiştirme, tarımsal üretim.
  The culture of flower is increasing in our country.
 10. hayvan/bitki yetiştirme (neslini islâh ederek).
 11. ürün, mahsul, ekin.
 12. terbiye, ilim ve irfan, bilgi, olgunluk, eğitim, maarif.
  The aim of our library service is to bring
  culture to the people.
  physical culture: beden eğitimi.
 13. (bitki, hayvan) yetiştirmek, üretmek.
 14. kültür yapmak, laboratuarda bakteri/mikrop üretmek.
kültürel miras Noun, International Law
yabancı kültür
kan kültürü testi Noun, Medicine
kan kültürü Noun, Medicine
kültür başkenti Noun
hücre kültürü Noun, Medicine
şehir kültürü
şirket kültürü
kurum kültürü
Halk Kültürü Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı Noun, Organizations
bedelsiz eğitim ve sosyal güvenlik ödemeleri gibi devlet yardımlarına alışmış olan insanların yaşadığı toplumsal çevre
Sivil Toplum iletişim ve Kültür Başkanlığı Noun, Organizations
baskın kültür Noun, Sociology
yerleşik kültür
sinema kültürü
balık kültürü
küresel kültür Noun, Anthropology
maddi kültür Noun, Sociology
Kültür Bakanı
Sanat ve Kültür Bakanlığı
himaye kültürü Noun, Politics-Intl. Relations
inci yetiştirme
popüler kültür Noun
hakikat ötesi kültür Noun, Politics-Intl. Relations
arı-kültür, arı-üretim: bir tek organizmanın üretildiği kültür. Noun
boğaz kültürü Noun, Medicine
doku üretme: hayvan ve bitki dokularının organizma dışındaki ortamda yaşatılması/yetiştirilmesi.
idrar kültürü Noun, Medicine
idrar kültürü testi Noun, Medicine
hydroponics Noun
geniş kültür
kültür alanı
kültür değişikliği
kültür eleştirmeni
kültür çağı
kültür faktörü
efsane kahramanı, efsanevî kahraman. Noun
kültürde geri kalma
üretim ortamı: bakteri/mikrop üretimine elverişli ortam. Noun
medium ile ayni anlama gelir. mikrop üretimine elverişli madde.
kültür bakanı
cezasızlık kültürü Noun, Law
ağaç dikme (dikimi)
ağaç yetiştirme
şiddet kültürü Noun, Politics-Intl. Relations
kültür biçimi
kültive inci
kültür dönemi
ekin sarsıntısı, kültürel sarsıntı/şok: kendisininkinden büsbütün farklı bir ekinsel/kültürel ortam içinde
kişinin uğradığı şaşkınlık, sersemleme, üzüntü, hayal kırıklığı vb.
Noun
kültür şoku Noun, Sociology
kültür sahnesi
kültür özelliği
sanata aşırı meraklı kişi
kültür dünyası Noun
Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Noun, Organizations
kan kültürü testi Noun, Medicine
kan kültürü Noun, Medicine
tavuk yetiştirme
devlet arazisinin ağaçlandırılması
idrar kültürü Noun, Medicine
idrar kültürü testi Noun, Medicine
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Noun, Organizations
Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Noun, Organizations
Kültür Günleri/Yılları Koordinatörlüğü Noun, Organizations
Kültür Turizm Uygulamaları ve Etkinlikleri Dairesi Başkanlığı Noun, Organizations
Eğıtım, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü Noun, Organizations
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV)
Kültür ve Turizm Bakanlığı Noun, Organizations