1. Geçişli Fiil görüşmek, müzakere/mütalâa etmek.
    We discussed our future plan.
  2. Geçişli Fiil irdelemek, tartışmak, münakaşa etmek.
  3. Geçişli Fiil iştahla yemek/içmek.
  4. Geçişli Fiil, Hukuk kefile başvurmadan borçludan borcu tahsil etmek.
  5. Geçişli Fiil açıklamak, ifşa etmek.
işlemek Fiil
bir konuyu tartışmak Fiil
bir konuyu görüşmek Fiil
bir konu hakkında konuşmak Fiil
bir konuyu ayrıntılarıyla görüşmek Fiil
konu yu tartışmak Fiil
bir konuyu müzakere etmek Fiil
bir konuyu tartışmak Fiil
(parlamento) bir konuyu müzakere etmek Fiil
bir sorunu tartışmak Fiil
enine boyuna müzakere etmek Fiil
bir bir tartışmak Fiil
konu dışı konuşmak Fiil
konuları bir bir ele alarak müzakere etmek Fiil
bir konu üzerinde değerine göre karar vermek Fiil
birşey hakkında biriyle konuşmak Fiil
birşeyi biriyle görüşmek Fiil
biriyle birşeyden bahsetmek Fiil
biriyle birşeyi ele almak Fiil
bir şeyin artı ve eksilerini tartışmak Fiil
sorunu tartışmak Fiil
durumu tartışmak Fiil
durum müzakeresi yapmak Fiil
müzakere etmek Fiil