1. Sıfat somut
 2. gerçek, hakikî.
  a concrete proof of his sincerity.
 3. belirli, muayyen.
  concrete ideas. Have you any concrete thoughts on how to deal with this difficulty?
 4. somut, müşahhas, maddî, elle tutulur (varlık, sözcük, kavram vb.).
  Light is not concrete but the window is.
 5. (a) beton, tuğla, beton blok vb. yapı malzemesi.
  reinforced concrete: betonarme, demirli beton.
  (b) katı, tanecikli, taneciklerin sıkışmasından oluşmuş (kütle).
 6. olumlu, müspet.
 7. özel, hususî, belirli bir şahsa/şeye/hale özgü.
 8. beton dökmek.
 9. katılaş(tır)mak, kaskatı olmak/yapmak, don(dur)mak, sertleş(tir)mek.
 10. somutlaştırmak, gerçekleştirmek, somut/müşahhas/gerçek hale getirmek.
eğilme kirişi betonu İsim, İnşaat
Beton, çimento ve alçıdan yapılmış eşyaların imalatı (NACE kodu: 23.6) İsim, Sanayi ve Zanaatler
İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı (NACE kodu: 23.61) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı (NACE kodu: 23.69) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Hazır beton imalatı (NACE kodu: 23.63) İsim, Sanayi ve Zanaatler
gazbeton İsim, İnşaat
gaz beton İsim, İnşaat
betonarme
somutlaşmak Fiil
kaba beton. İsim
gazbeton İsim, İnşaat
gaz beton İsim, İnşaat
çimentosu az beton
beton dökmek Fiil
önceden dökülmüş beton
öngerilmeli beton: öncede gerilmeye maruz bırakılmış demir çubuklarla yapılan beton.
hazır beton İsim, İnşaat
betonarme.
betonarme İsim, İnşaat
beton blok
somut vaka
istisnai vaka
beton yapı
somut tehlike suçu İsim, Hukuk
somut delil İsim, Hukuk
beton kalıbı İsim, İnşaat
kötü örgütlenmiş ve kötü yönetilen kentsel alan için kullanılan aşağılayıcı terim
beton ormanı
aşırı kalabalık
betoniyer, beton karıcı, beton karma makinesi.
somut ad.
Cf.:
abstract noun.
somut sayı.
beton tretuar
beton direk
beton santrali
beton santralı
beton platform
somut şiir İsim, Dil ve Edebiyat
görsel şiir İsim, Dil ve Edebiyat
desen şiiri İsim, Dil ve Edebiyat
somut şiir.
desen şiiri İsim, Dil ve Edebiyat
somut şiir İsim, Dil ve Edebiyat
görsel şiir İsim, Dil ve Edebiyat
beton pompası İsim, Ulaşım
inşaat demiri
beton kesme makinası İsim
beton plaka İnşaat
çelik beton
somut adım
beton duvar
beton teli İsim, İnşaat
somut bir olayı ele almak Fiil