1. İsim, Kimya ısı
 2. İsim ısı, hararet.
  The heat from the fire dried their clothes.
 3. İsim sıcaklık, suhunet, sıcaklık derecesi.
  What's the heat of the water in the swimming pool? The heat
  of an oven. moderate/unpleasant heat.
 4. İsim normalin üstündeki vücut sıcaklığı, ateş.
  prickly heat: isilik: yazın şiddetli sıcağında vücutta
  hesıl olan kırmızılık ve kaşıntı.
 5. İsim, Fizik ısı, hararet, cisimlerin sıcaklık derecesini yükselten enerji şekli. (İlgili sıfat:
  thermal).

  heat capacity: ısı sığası.
  heat energy: ısı enerjisi.
  heat conduction: ısı nakli.
  heat of vaporization: uçuklaşım/buharlaşma ısısı.
  heat ray: ısı ışını.
  heat spectrum: kızılötesi.
  latent heat: gizli ısı, donmuş bir cismin ergimesi veya sıvının buharlaşması için sabit sıcaklıkta aldığı ısı miktarı.
  radiant heat: ışıyan ısı.
  specific heat: özgül ısı: birim kütleli bir cismin sıcaklığını 1°C artırmak için gereken ısı miktarı.
 6. İsim aşırı hava sıcaklığı.
 7. İsim sıcak dalgası, geçici süreli sıcak hava.
 8. İsim acılık (biber, baharat vb.).
 9. İsim öfke, gazap, hiddet.
  in a heat: öfke ile.
  He spoke with much heat.
 10. İsim şiddet, kızgınlık.
  the heat of the battle: muharebenin şiddeti.
  the heat of passion.
  In
  the heat of the argument I lost my self-control: Münakaşanın kızgınlığı ile itidalimi kaybettim.
 11. İsim, Spor döngü, koşu nöbeti.
  He won the first heat, but lost the final race.
  final heat: final koşusu.

  trial heat: deneme koşusu.
 12. İsim (maden işleme/ergitmede) tav, madenin (bir kere) kızdırılması, bir defada kızdırılan maden miktarı.
 13. İsim, Zooloji (a) kösnü, şehvet, (bilhassa dişi hayvanlarda) cinsel kızgınlık/şehvet/azma, (b) kızgınlık/şehvet süresi.

  on heat: (dişi hayvan) kösnük, kızgın.
  be on heat: kösnümek.
  in heat: kösnümüş, kızışmış, azgınlık devresinde olan (dişi hayvan).
 14. İsim (a) baskının artması, (b) polis tarafından yapılan işkence, (c) baskın, (d) polis.
 15. Fiil
  heat up: ısınmak, ısıtmak.
  We'll heat some milk for coffee.
 16. Fiil kız(dır)mak, öfkelen(dir)mek.
 17. Fiil kızış(tır)mak, hararetlen(dir)mek.
güneş çarpması İsim, Tıp
sıcak çarpması İsim, Tıp
başına güneş geçmesi İsim, Tıp
güneş çarpması İsim, Tıp
sıcak çarpması İsim, Tıp
başına güneş geçmesi İsim, Tıp
ısı pay ölçer İsim, Makine Sanayii
ısı güdümlü Sıfat, Askerlik
Sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme tesisatı (NACE kodu: 43.22) İsim, Sanayi ve Zanaatler
(US) devriye koluna çıkmak Fiil
berabere bitmek Fiil
hayvan sıcaklığı: canlı hayvanların metabolizma sonunda hasıl ettikleri sıcaklık. İsim
kısık ateşte
bir hamle yaparak
serinlemek Fiil
kan sıcaklığı: sağlıklı bir insan kanının sıcaklığı: 37°C veya 98.7°F. İsim
berabere biten yarış.
The race was a dead heat and the prize was divided. İsim
aşırı telâş/heyecan. İsim
yüksek ateş: beden sıcaklığının 37°C'den (98.6°F) yüksek olması. İsim
azgın
kızgın
kızışmış Sıfat
gizil ısı: sabit basınç ve sıcaklıkta bir özdeğin evre ya da örüt biçim değişimi gibi niteliksel dönüşümlerinde
ısı biçiminde alınıp verilen erke.
ısı kaybı
ısının işleysel/mekanik eşdeğeri: ısı birimine tekabül eden iş/erke değeri. Örneğin 1 küçük kalorinin
işleysel eşdeğeri 4.1858 jul'dür.
orta ateş Gıda ve Mutfak
boğucu sıcaklık
öğle sıcağı
korkunç sıcak
orta ateşte Gıda ve Mutfak
isilik. İsim
ısı miktarı
çok yüksek sıcaklık, madeni kızıl dereceye getiren sıcaklık. İsim
kızgınlık, kızıl dereceye ulaşma hali. İsim
ateşten almak Fiil, Gıda ve Mutfak
biraz öfke ile cevap vermek Fiil
özgül ısı: bir özdeğin birim kütlesinin sıcaklığını 1°C yükseltmek için gerekli ısı miktarı. İsim
bunaltıcı sıcak.
yakıcı sıcak
tropikal sıcak
tam taahhüt altına girmek Fiil
şenlenmek Fiil
bütün gücünü kullanmak Fiil
çok sıcak
kullanılmayan ısı
atık ısı İsim, Enerji ve Tabii Kaynaklar
akkor, kızgın hararet. İsim
kızışma: işlerin, his ve heyecanların en şiddetli ânı. İsim
telaş içinde çalışmak Fiil
bir odayı gazla ısıtmak Fiil
odayı gazla ısıtmak Fiil
ısı dengesi İsim
ısı dengesi hesabı İsim
ısıl engel: roketin ısı ile sınırlanan maksimum hızı. İsim
ısı gücü
ısı kapasitesi İsim
sıcak geçmesi
ısı aktarma hassası
ısı iletkenliği İsim, Fizik
ısıl iletkenlik İsim, Fizik
İsim, Fizik
yığıntı. İsim
ısıl-denge: maddesel bir sistemde ısıldirik (termodinamik) tam denge hali.
ısı kaybı
ısı enerjisi İsim
ısı motoru: patlamalı motor ve buhar türbini gibi ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makine. İsim
ısı mühendisliği
ısı karşılığı
ısı eşdeğeri İsim
ısı eşanjörü İsim
sıcak geçirici
ısıtıcı
ısı değiştirici, birbirine karıştırmadan bir sıvıdan ötekine ısı ileten düzen. İsim
ısı çakıcı
atom patlaması ısı çakıcı
ısı çakıcı
kurutma makinesi/tabancası: alevsiz sıcak hava üfleyen cihaz. İsim
ısı izolasyonu İsim
ısı tecridi İsim
ısı kesici
ısı adası İsim
çıkardığı ısı çevresindeki alandan ölçülebilir derecede daha çok olan bir endüstri ya da iskân bölgesi
sessiz şimşek, uzakta çakan ve arkasından gök gürlemeyen şimşek. İsim
ısı makinesi İsim
ısı makinası İsim
ısı sayacı İsim, Makine Sanayii
ergime ısısı: ergime sıcaklığında birim kütleli bir cismin katı halden tamamen sıvı hale geçmesi için
gereken ısı. latent heat
yaz sıcağı
buharlaşma ısısı: kaynama noktasına gelen birim kütleli bir cizmin sıvı halden tamamen gaz haline geçmesi için gereken ısı.
ısı gücü
ısı gücü merkezi
ısı tulumbası: sıkıştırılabilen bir soğutucu aracılığı ile ısıyı bir kütleden (örneğin bina içinden)
başka bir kütleye (dışarıdaki havaya/suya/toprağa) ileterek (binayı) ısıtan veya soğutan düzen.
İsim
isilik. İsim
sıcak sarfiyatı
ısı harcaması
ısı ışını
ısı derleyici
ısı devşirme
ısı ayarlayıcısı
sıcağa dayanma
ısı işletme denemesi
(roket tekniğinde) ısı gömleği: roketin inişi esnasında hava sürtünmesinden aşırı ısınan kısımları koruyan tabaka. İsim
ısı-emen: çalışan bir cihazın (elektron tüpü vb.'nin) ürettiği fazla ısıyı alan düzen. İsim
birinin pestilini çıkarmak Fiil
ısı tayfı
tutkuları alevlendirmek Fiil
ısı transferi İsim
ısı aktarımı İsim, Fizik
ısı geçmesi
sıcağa tutma
sıcak ile muamele
ısıl işlem
ısılama
tavlama
ısı birimi İsim
ısı ölçüsü
yemek ısıtmak Fiil, Gıda ve Mutfak
konjonktürü canlandırmak Fiil
sıcak dalgası: geniş bir bölgeyi kaplayan ve yavaş hareket eden sıcak hava kütlesi. İsim
sıcak dalgasının süresi. İsim
havadan suya ısı pompası İsim, Makine Sanayii
kızmak Fiil
müzakere kızıştığında
altını kısın ve ağır ateşte ağır ağır kaynamaya bırakın
büyük telaş içinde
ateşi iyice kısmak Fiil, Gıda ve Mutfak
(adam öldürme) infial
kentsel ısı adası İsim
ısı eşanjörü İsim, Ulaşım