1. İsim, Anatomi kol
 2. İsim, Anatomi kol.
 3. İsim herhangi bir şeyin kola benzer uzantısı.
  an arm of the chair: sandalyenin kolu.
 4. İsim makine kolu.
  the arm of a record player: pikabın kolu.
 5. İsim elbise kolu.
  the arm of a coat.
 6. İsim şube, bir kurumun şubesi.
  A special arm of the government is to investigate the matter.
 7. İsim koy, küçük körfez.
  an arm of the sea.
 8. İsim, Askerlik2 özel görevli askerî birlik.
 9. İsim güç, kuvvet, otorite.
  the long arm of the law: kanun gücü/kuvveti.
 10. arms: silah(lar). small arms: hafif/taşınabilir silahlar. men under arms: silahlı
  askerler. a nation under arms: silahlanmış millet.
 11. arma, kolçak, pazıbent.
 12. silahlan(dır)mak, silah vermek, teslih etmek.
  to arm troops: birliklere silah vermek.
 13. donatmak, teçhiz etmek.
 14. savunma/müdafaa hazırlamak.
 15. kuvvetlendirmek, takviye etmek, desteklemek.
 16. belirli bir gaye/maksat için hazırla(n)mak.
  The office armed all salesmen with answers to the questions they might expect.
 17. (roket vb.) belirli zamanda patlayacak şekilde faaliyete geçirmek.
bir şeyi tehlikeye atmak Fiil
birine kol nu vermek Fiil
birinin koluna girmek.
herşeyi fedaya hazır olmak, sağ kolunu bile vermek, canını esirgememek.
I would give my right arm to see her again.
kolunda birisi olmak.
sınır aşan yargı yetkisi İsim, Uluslararası Hukuk
eş inin kolunda
kolunu birinin beline dolamak.
kolunu uzatmak.
birinin koluna girmek.
zorlamak, zora getirmek, mecbur etmek.
birini zorla kandırmak, mecbur etmek.
hava silahı
bağlama kolu
bilyalı mafsallı kol
biyel
çapraz
travers
(Br) deniz hava sınıfı
dişli kolu
(US) ekonomiyi canlandırmak için bir önlem almak Fiil
ekonomiyi canlandırmak için bir önlem almak Fiil
sözü geçmek Fiil
etkisi olmak Fiil
otomobil işaret kolu
manivela
dolu silah
aynasız
polis
otostop yapmak Fiil
çok çabalamak Fiil
gayret etmek Fiil
deniz hava kuvvetleri İsim
pikap kolu.
kol protezi İsim, Tıp
(US) araştırma şubesi İsim
sallanma düzeni kolu.
ümit/cesaret verici şey, müşevvik.
yana takılan silah (tabanca, kılıç vb.).
esnek kol
silahçılık
gaz kısma kolu
pikap kolu.
birine manevi baskı yapmak Fiil
pazı, kolun üst kısmı.
silecek kolu Ulaşım
kolsuz
genel faiz oranlarıyla birlikte düşer ya da yükselir
bu tip ipotek için ödenen faiz oranı
(ayarlanabilir ipotek faiz oranı) kısaltması
pazubent
kol işareti
kolkola.
They walked arm in arm.
silah imalatçısı
silahlanmak Fiil
kol protezi İsim, Tıp
silah kaçakçılığı
kol bükmesi
bir şeyi yapması için bir kişiye baskı uygulamak Fiil
kol boyu
emsallerine uygun Sıfat, Hukuk
ayrıntılı müzakerelerden önce söylenen fiyat
piyasa koşullarına uygun işlem İsim, Hukuk
işlemin tarafların birbirleriyle ilişkisi yokmuş gibi yürütülmesi (ebeveynin evini evladına bir başkasına
kiralıyormuş gibi kiralaması
uzak(ta), samimî/dostane değil.
sırf tesadüfî olarak.
çok pahalı olmak Fiil
pahalıya patlamak Fiil
fiyatı çok yüksek olmak Fiil
pahalıya mal olmak Fiil
her iki tarafın da bağımsız olduğu ve birbirlerine hâkim durumda olmadıkları bir alışverişte bulunmak Fiil
biriyle araya mesafe koyarak iş yapmak Fiil
bir işlemin tarafların birbirleriyle ilişkisi yokmuş gibi yürütülmesi
regülatör kolu yayı İsim, Ulaşım
yaklaşmamak, uzak durmak, senli benli/samimi olmamak, yüz vermemek.
keep someone at arm's length:
bir kimseden uzak durmak, samimî olmamak.
(a) uzak tutmak, yaklaştırmamak, (b) (bir kimseden) uzak durmak, samimî/içli dışlı olmamak, samimî olmasına müsaade etmemek.
pikap kolu.
take up arms: silaha sarılmak. take up arms against enemy: düşmana karşı silaha sarılmak/harbe hazırlanmak.
(a) el açmak, para istemek, dilenmek, (b) zorla uzaklaştırmak, yaklaştırmamak.
(US) zor kullanan adam
(US) zor kullanma yöntemleri İsim
sağ kol/el.