1. İsim, Eğitim dürtü
 2. Fiil
  drive away/off: kovmak, uzaklaştırmak, defetmek, kaçırmak.
  to drive away the flies. drive the dog away.
 3. Fiil fazla çalış(tır)mak, aşırı gayret sarfet(tir)mek.
  He drives his workers very hard.
  He drove
  himself to complete the project on schedule: Projeyi vaktinde tamamlayabilmek için çok sıkı çalıştı.
 4. Fiil sürmek.
  to drive a car/a mule/a horse/a cart.
 5. Fiil araba ile götürmek/gitmek, yol almak, mesafe katetmek.
  I drove her to the station. We drove 400 km without stopping.
 6. Fiil (makine) çalış(tır)mak, işle(t)mek, yürü(t)mek.
  The wind drives the windmill. This car drives easily.
  The engines drive the ship.
 7. Fiil zorlamak, icbar/tazyik etmek, mecbur etmek, sıkıştırmak, acele ettirmek, sevketmek, … etmek.
  drive
  crazy: deli etmek.
  That dog's barking drives me crazy. Hunger drove him to steal.
 8. Fiil çok ileriye götürmek, kendi lehine çevirmek.
  drive a bargain: pazarlığı kendi lehinde kabul ettirmek.
 9. Fiil (madencilik /inşaat) (a) kuyu/tünel açmak, delmek.
  to drive a well. to drive a tunnel through a mountain.
  (b) çakmak.
  to drive a nail.
 10. Fiil, Spor topa hızlı vurmak.
  to drive a golf ball.
 11. Fiil (av) (a) kovalamak, (b) araşttırmak.
 12. Fiil (kütükleri) akıntıya aşağı yüzdürmek/sürükletmek.
  The loggers drove the logs down the mill.
 13. Fiil sürüklenmek.
  The ship drove before the wind/ on the rocks.
 14. Fiil şiddetle atılmak/fırlamak.
 15. Fiil gütmek, sevk ve idare etmek, yürütmek, yedmek.
  to drive a motorboat.
 16. Fiil otomobil kullanmak/kullanmasını bilmek.
  She drives well. Don't drink and drive.
 17. Fiil şoförlük/otomobil ehliyeti almak.
  You can't drive until you're 18 years old.
 18. Fiil otomobil/araba ile gitmek.
  He drives to work.
 19. Fiil (amaca/hedefe ulaşmak için) gayret etmek, atılmak.
 20. İsim sürme, araba/otomobil kullanma.
 21. İsim araba gezintisi.
  a Sunday drive.
  go for a drive: araba gezintisi yapmak.
 22. İsim (hayvan) gütme, (nehirde kütükleri) sevketme.
 23. İsim sürü, (sürüklenen/sevkedilen) kütükler vb..
 24. İsim, Psikoloji dürtü.
  Hunger, thirst and sex are among the strongest human drives.
 25. İsim hamle, atılış, şevk, hız, sıkı çalışma.
  Her success was largely due to her great drive: Başarısını
  geniş ölçüde sıkı çalışmaya borçludur.
 26. İsim, Askerlik2 yarma, yarma taarruzu.
 27. İsim yardım toplama kampanyası, belirli bir maksat için toplu gayret/teşebbüs.
  drive for funds: para
  toplama kampanyası.
  The city had a drive to get money for charity: Belediye, hayır işlerine para toplamak için kampanya açtı.
 28. İsim sıkı girişim, kuvvetli teşebbüs, enerji, inisyatif, öncecilik.
  a person with great drive.
 29. İsim, Ticaret gayret ve zorlama, sürükleme, teşvik.
 30. İsim (a) araba yolu, uzun sokak (cadde/sokak adı olarak kullanılır).
  Riverside drive: kıyı yolu. (b)
  garaj giriş yolu.
  He left his car in the drive all night.
 31. İsim, Makine işletme/döndürme/tahrik mekanizması.
  gear/chain/belt drive: dişli/zincir/kayış ile işletme/döndürme.

  friction drive: sürtme ile işletme (mekanizması).
 32. İsim, Otomobil çekişli: işleyen/hareket eden.
  four wheel drive: dört tekerlekle çekişli.
  front wheel drive: önden çekişli.
 33. İsim, Spor topa vuruş, topun fırlayışı.
 34. İsim sürek avı.
 35. İsim, Mineroloji yatay veya eğik tünel/geçit.
mezarını kendisi kazmak, ömür törpüsü olmak, üzüntü veya içki ile ölümünü yaklaştırmak.
çileden çıkarmak, çıldırtmak, deli etmek.
kendi arabasını kullanmak Fiil
bir noktayı kuşkuya yer bırakmayacak şekilde anlatmak Fiil
işçilerini çok çalıştırmak Fiil
işçilerini çok çalıştırmak Fiil
tahrik edilen, hareket ettirilen Sıfat, Makine
tahrik eden, hareket ettiren Sıfat, Makine
dört çeker Sıfat, Ulaşım
kullanmak Fiil
dürtü
sürmek Fiil
arabayla on beş dakikalık yol
reklam kampanyası İsim
bütün tekerlekleri tahrikli
bütün tekerlekleri motris
içinde heves olmamak Fiil
otomobil kullanma
tırtıllı işletme düzeni.
caterpillar track: tırtıl çarık zinciri.
caterpillar tractor:
katerpilar, paletli traktör.
caterpillar vehicle: paletli taşıt.
hayvan sürme
dikkat ! araç çıkabilir
zincirli fren
zincirle harekete geçirme
zincirle harekete getirme
zincirle tahrik
yürürlükteki sürücü Bilgi Teknolojileri
ölüm dürtüsü İsim, Psikanaliz
diferansiyel dişli takımı
doğrudan işletme düzeni
aynalı işletici düzeni
bilgisayarın manyetik diski üzerine bilgi yazan ya da disk üzerindeki bilgiyi okuyan aygıt
disk sürücü Bilgi Teknolojileri
disket sürücü
tasarruf kampanyası İsim
ihracat arttırılması
ihracat kampanyası İsim
ihracat teşvik kampanyası İsim
ihracat seferberliği
araba kullanabilir
disket sürücü Bilgi Teknolojileri
(oto.) sıvılı/yağlı kavrama.
dört tekerlekli işletici düzeni
dört çekerli Ulaşım
dört tekerlekten tahrik
dört tekerleği işletici düzen
dört teker çekişli.
a jeep with four-wheel(ed) drive.
sürtünmeli işletme: hareketi dişli çarklar yerine yüzey sürtünmesi ile ileten otomobil güç iletim sistemi.
önden çekişli
önden çekiş
önden çekişli, yalnız ön tekerlekleri motor gücü ile devinen (araç).
yardım kampanyası İsim
mahruti dişli
arabayla gezintiye çıkmak Fiil
büyük yorgunluk
hidrostatik tahrik İsim, Ulaşım
hidrostatik fan tahriki İsim, Ulaşım
sermaye yatırımları için propaganda kampanyası İsim
soldan gidiş
vurmak, aşketmek, indirmek.
The boxer let drive a left to the jaw.
(beyzbol) alçak vuruş: topa alçaktan hızla gidecek şekilde yapılan vuruş. İsim
manyetik kavrama
pazarlama kampanyası İsim
üye propagandası İsim
(başka makineleri işleten) elektrik motoru.
motor-driven: motorlu, motorla işleyen. İsim
üretimi artırma çabası İsim
kısmi dürtü İsim, Psikanaliz
gezinti
uçağın motorlu dalışı
(araba) deneme
(araba) geri yapma
arkadan çekişli
arkadan çekişli Ulaşım
istihdam kampanyası İsim
satış çabası İsim
sürümün artması
satış çabası (uygulanmakta olan satış kampanyası İsim
sürümü artırma çabası İsim
cinsel dürtü İsim, Psikanaliz
vitese geçmek Fiil, Otomotiv Sanayii
vitese geçirmek Fiil, Otomotiv Sanayii
eşzamanlı tahrik İsim, Ulaşım
deneme
deneme gezisi
tecrübe seferi
ücretlerin hareketi
sonsuz vidalı işletme düzeni. İsim
iyi bir pazarlık etmek Fiil
iyi iş yapmak Fiil
acımasızca çıkarını savunmak Fiil
sıkı pazarlık etmek Fiil
iyi iş çevirmek Fiil
iyi iş yapmak Fiil
çok iyi iş yapmak Fiil
kamyon sürmek Fiil
tünel açmak Fiil
arasında uyumu bozmak Fiil
kazasız (araba) sürmek Fiil
etki ve girişim
kasdetmek, murat etmek, demek istemek, maksadı/meramı … olmak.
What is he driving at? Ne demek
istiyor?
I knew at once what he was driving at: Maksadını derhal anladım.
kaçırmak Fiil
kovmak Fiil
defetmek Fiil
geri dönmek, araba ile geri gitmek/götürmek.
zımba
araba ile geçmek.
haritaya bakarak araba kullanmak Fiil
çıldırtmak, delirtmek, deliye/çılgına çevirmek.
sürücü göstergesi Bilgi Teknolojileri
fiyatları düşürmek Fiil
birinin farkına vardırmak Fiil
birinin kafasına sokmak Fiil
(a) zorla sokmak, (çivi vb.) çakmak, (b) zorla öğretmek/kafasına sokmak.
çekiçle vurarak çakmak
köşeye sıkıştırmak Fiil
sürücü adı Bilgi Teknolojileri
çıldırtmak, delirtmek, deliye/çılgına çevirmek.
çivi çakmak Fiil
(otomobil vs ile) ayrılmak Fiil
(askerlik) geriye itmek Fiil
gitmek Fiil
(a) (birisini) itmek, ileri sürmek, (b) (araba vb. ile) durmadan ilerlemek.
kovmak, defetmek, (arabayı) sürüp çıkarmak.
to drive someone out of one's senses: bir kimseyi
zıvanadan çıkarmak, itidalini kaybettirmek.
ana yolda araba sürmek Fiil
gitmeye zorlamak Fiil
mahruti dişli
tehlikeli araba sürmek Fiil
tehlikeli araba kullanmak Fiil
iyi iş çevirmek Fiil
birini aşırı önlemler almaya zorlamak Fiil
çakma vida: ağaca çekiçle çakılıp tornavida ile çıkarılabilen iri dişli vida.
screw nail ile ayni anlama gelir. İsim
işletici mil, işletme mili. İsim
yavaş gitmek Fiil
döndürmek Fiil
delirtmek Fiil
çıldırtmak Fiil
birini sinirli yapmak Fiil
deli etmek Fiil
kudurtmak Fiil
savurmak Fiil
minder sermek Fiil
tahrik sistemi İsim, Makine
katetmek Fiil
geçmek Fiil
durmadan geçmek Fiil
insanların evden işe ve işten eve giderken otomobil kullandıkları İsim
sürme zamanı
radyonun en çok dinlendiği dönem
mahvetmek Fiil
yıkmak Fiil
aktarma organları İsim, Ulaşım
fiyatları yükseltmek Fiil
sarhoş halde araba sürmek Fiil
sigortasız araba kullanmak Fiil
dikkatli araba sürmek Fiil
farları açmadan araba kullanmak Fiil
kardan şaftı
önden çekişli Sıfat, Ulaşım
önden çekişli araba
soldan direksiyonlu Sıfat, Ulaşım
sağdan direksiyonlu Sıfat, Ulaşım
dehlemek (argo) Fiil
geri püskürtmek Fiil, Askerlik