1. Sıfat, Makine tahrik edilen, hareket ettirilen
  2. Fiil (bkz: drive )
    (s.f.).
  3. Fiil sürüklenmiş, yığılmış.
    driven snow: yığılmış kar.
    white as the driven snow: kar gibi, bembeyaz.
elektrik tahrikli Sıfat, Makine
müşteri isteklerini ön plana alan yönetimin tutumu
müşteri yanlısı
makine güdümlü
motorla çalışan
olaya dayalı Bilgi Teknolojileri
tuşlamalı
tuşa basımlı
stratejisini pazardan elde ettiği bilgilere ve bulgulara göre planlama
menülerle çalıştırılan Bilgi Teknolojileri
endüstriyi ya da hisse senedi piyasasındaki alım satımı tanımlar
gelen siparişlerin akımına göre tepki gösteren bir ekonomiyi
motor gücü ile işleyen
eşzamanlı tahrikli İsim, Ulaşım
harekete dayalı Bilgi Teknolojileri
müteharrik
şoför mahalli
savrulmak Fiil
kıyıya sürüklenmek Fiil
defedilmek Fiil
kovulmak Fiil
püskürtülmek Fiil
şartların baskısı ile davranmak Fiil
sürülmek Fiil
kesilme sürümlü işlem
menü sürümlü yazılım
menü-yöneltmeli yazılım
roketle işleyen uçak