1. Sıfat dikkatli, uyanık, müteyakkız.
  be careful!: dikkat et, dikkatli ol.
  Be careful crossing the road.
 2. Sıfat özenli, itinalı, ihtimamlı.
  She's a careful typist. Be careful what you do.
 3. Sıfat (a) ölçülü, ihtiyatlı, tedbirli, (b)
  k.d. aşırı tutumlu, cimri.
  He's too careful with his money,
  he never buys a drink for anyone.
 4. Sıfat (a) kaygılı, endişeli, (b) vehimli, evhamlı.
düğüm üstüne düğüm atmak Fiil
itinalı
dikkat etmek Fiil
özenli
temiz kopya
dikkatli inceleme
titiz inceleme
titiz bakım
dikkatli bakım
saygılı, hürmetkâr.
careful of the rights of others.
özenli işçi
iyi düşünüldükten sonra verilen cevap
hesaplı hareket etmek Fiil
dikkatle incelendikten sonra
boğazına dikkat etmek Fiil
sözü tartmak Fiil
ihtimam etmek Fiil
dikkatli araba kullanmanın önemini vurgulamak Fiil
takayyüt etmek Fiil
dikkatle takip etmek.
The gavernment is keeping (a) close watch on the activities of that political party.
bir makineyi dikkatli revizyona tâbi tutmak Fiil
malları dikkatli incelemeye tabi tutmak Fiil
malları sıkı bir teftişe tabi tutmak Fiil
iyice gözden geçirdikten sonra