1. İsim tesir
 2. etki, tesir.
  to have an influence on something: bir şeyi etkilemek.
  under the influence of
  fear: korku tesiriyle, korkudan.
  under the influence of drink: içki tesiriyle, sarhoşlukla.
  a good/bad influence: iyi/kötü etki.
 3. nüfuz, hüküm, baskı.
  He has got influence: nüfuzludur, sözü geçer.
  to use one's influence to
  get a job.
  undue influence: nüfuz suiistimali, nüfuzunu kötüye kullanma.
  to exert an influence (= to bring influence) to bear on sth: bir şey üzerinde bütün nüfuzunu kullanmak, baskı yapmak.
  to bring every influence to bear (in order to): (… için) elinden geleni yapmak, her çareye başvurmak.
  to have far-reaching influence: geniş/büyük nüfuz sahibi olmak, sözünü her yerde geçirmek.
 4. nüfuzlu/sözü geçen kimse,
  argo piston.
  man of influence: nüfuzlu/sözü geçen kimse.
 5. Astroloji esir, yıldızların yaydığına ve insanların mukadderatını etkilediğine inanılan ışınlama/radyasyon.
 6. Elektrik-Elektronik irkilim, (elektrostatik) endüksiyon.
 7. etkilemek, tesir etmek, etki/tesir altında bırakmak.
  Don't let him influence you = Don't be influenced
  by him: Onun etkisi altında kalma.
  I don't want to influence your decision: Vereceğin karara tesir etmek istemem.
 8. zorlamak, baskı altında tutmak, zorla/baskı ile yaptırmak, ikna etmek, kandırmak.
  My father influenced
  me to accept the job: Babam işi kabul için beni zorladı.
etkisini kullanmak Fiil
birinin üzerinde nüfuzunu kullanmak Fiil
bütün etkisini kullanmak Fiil
nüfuzunu belirtmek Fiil
mevkiini pistonla elde etmiş olmak Fiil
siyasi nüfuzunu kullanmak Fiil
nüfuzunu kullanmak Fiil
etki ajanı İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
etki alanı İsim
olumsuz etki İsim
bir etkiden kurtulmak Fiil
birinin etkisi altında olmak Fiil
bir etkiyi nötrleştirmek Fiil
bir etkiye karşı mücadele etmek Fiil
konjonktürün etkisi
kesin etki
kaderini belirleyici etki
belirleyici etki İsim, Rekabet Hukuku
deflasyon etkisi
ekonomik etki
nüfuzu ile etkilemek Fiil
nüfuzu artmak Fiil
büyük çapta etki
büyük etkisi olmak Fiil
yaygın etkisi olmak Fiil
forsu olmak Fiil
haksız etkileme
hâkim veya bir memurun üzerinde kanunsuz ve usulsüz nüfuz kullanma
uygunsuz etki
yerel etki
nüfuzlu adam
para nüfuzu
olumsuz etki İsim
arkadaş çevresinin etkisi İsim, Psikoloji
arkadaş etkisi İsim, Psikoloji
nüfuzlu mevki I
nüfuzlu mevki
bir etkiye karşı direnmek Fiil
nüfuzun yer değiştirmesi
etki alanı İsim
etki alanı (ekonomik yönden az gelişmiş ya da askeri gücü zayıf bir bölgenin , büyük bir gücün yönetimi altında olması
nüfuz sahibi olmak için mücadele etmek Fiil
kendini kötü etkiye maruz bırakmak Fiil
dayılık (argo)
sarhoş Sıfat
alkollü Sıfat
içkili Sıfat
nüfuzu kötüye kullanma Hukuk
yakışıksız nüfuz kullanma
büyük nüfuz sahibi olmak Fiil
etki alanı İsim
nüfuz alanı İsim
bir kararı etkilemek Fiil
bir kararda etkili olmak Fiil
etkileşmek Fiil
fiyatları etkilemek Fiil
olumlu etki
hükümet temasçısı
nüfuz ticareti İsim
birini olumlu etkilemek Fiil
birinin birşeyi yapmasında etkili olmak Fiil
birini birşey yapma konusunda etkilemek Fiil
bir şeyi epey etkilemek Fiil
bir şeyin üzerinde kötü etkisi olmak Fiil
epey etkilemek Fiil
ağır basmak Fiil
olayların seyrini etkilemek Fiil
halihazırdaki düşünceyi etkilemek Fiil
seçimleri etkilemek Fiil
adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs İsim, Hukuk
yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs İsim, Hukuk
siyaset alanında etkisi olmak Fiil
dışardan gelen etkilerin kontrolü altında olmak Fiil
alkolün etkisi altında olmak Fiil
içkili olmak Fiil
alkol etkisi altında olmak Fiil
birinin etkisi altında olmak Fiil
birini nüfuzu ile etkilemek Fiil
birinin etkisi altına girmek Fiil
alkollü araç kullanma İsim, Hukuk
biri için piston yapmak Fiil
biri üstünde yakışıksız biçimde nüfuz kullanmak Fiil
biri (hâkim veya bir memur) üzerinde kanunsuz ve usulsüz nüfuz kullanmak Fiil
dışarının etkisiyle yönetilen hükümet
etkilemek Fiil
biri üzerinde nüfuzu olmak Fiil
bütün nüfuzumu kullanacağım
sanat dünyasında etkili kişiler İsim
sanat dünyasında etkili olan şahıslar İsim
zilzurna sarhoş olmak.
sarhoş edici içkinin etkisi altında
şarhoş edici içkinin etkisi altında
alkollü içki etkisinde
herhangi bir kimse üzerinde onun irade serbestisini ihlal edecek nitelikteki haksız ve kanunsuz tesir
nüfuzu kötüye kullanma
bir vasiyetnameyi hazırlayanın üzerinde nüfuzunu kötüye kullanmak Fiil