1. İsim, Eğitim tarih
  2. İsim tarih.
  3. İsim tarih kitabı.
  4. İsim tarihî olaylar.
  5. İsim önemli olaylarla dolu geçmiş çağ.
  6. İsim geleceğe şekil, gelecek olaylara yön verecek nitelikteki eylem/fikir/olaylar.
  7. İsim tarihî dram.
ilk çağlar tarihi: başlangıcından Batı Roma İmparatorluğunun yıkılışına (M.S. 476) kadar olan çağı kapsayan tarih. İsim
yakın geçmişe ait olup önemini kaybeden veya herkesçe bilinen olaylar.
Last week's news is ancient history. İsim
tarihin çöplüğü İsim
tarihin tozlu sayfaları İsim
tarihimizin ilk dönemlerinin birinde
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu İsim, Kurum İsimleri
meslek hayatı tarihçesi
durum tarihçesi: tıbbî, toplumsal, ruhsal incelemelerde kullanılmak üzere bireyler, aileler vb. hakkında toplanmış bilgiler. İsim
tıbbi geçmiş İsim, Tıp
İsim, Tıp
tıbbi öykü İsim, Tıp
hastalık geçmişi İsim, Tıp
hastalık öyküsü İsim, Tıp
anamnez İsim, Tıp
şirketin tarihçesi
önceden ödenmiş tazminatların cetveli
yakınçağ tarihi
Sanat Tarihi Bölümü İsim, Eğitim
Tarih Bölümü İsim, Eğitim
tarihin çöplüğü İsim
tarihin tozlu sayfaları İsim
ekonomi tarihi
iktisat tarihi
evrimsel tarih (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji
evrim tarihi (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji
ailenin geçmişi
tarihi rol oynamak Fiil
maliye tarihi
geçmişi olmak Fiil
tarihte yer almak Fiil
insanlık tarihi İsim, Tarih
tarihin başlangıcında
düşünce tarihi İsim, Felsefe
tarihteki dönüm noktaları İsim
hukuk tarihi
yaşam tarihi: bir canlının doğumundan ölümüne kadar geçirdiği safhalar/olaylar dizisi. İsim
life cycle İsim
yaşam öyküsü (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji
edebiyat tarihi
tarih yaratmak, tarihe geçecek önem ve kapsamda olay yaratmak.
tıbbi geçmiş İsim, Tıp
tıbbi öykü İsim, Tıp
hastalık geçmişi İsim, Tıp
hastalık öyküsü İsim, Tıp
anamnez İsim, Tıp
yakınçağ tarihi
doğa bilgisi, tabiat bilgisi: botanik, zooloji vb. gibi tabiatteki bütün yaratıkları ve cisimleri inceleyen bilimler. İsim
(teknik dışında kalan) doğa bilimlerin öğrenimi. İsim
ekonomi tarihinin ana çizgileri İsim
yakın çağ tarihi
eski meseleler
hal tercümesi
kişisel tarihçe
tarih dönemi
hakikat ötesi tarih İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
bir ürünün piyasadaki tarihçesi
yakın tarih İsim
maaşın tarihçesi
tarihçe
toplumsal tarih
tarihin akışı
ticaret tarihi
dünya tarihi
geçmişi olan kadın
dünya tarihi İsim, Tarih
Tarih Bölümü İsim, Eğitim
geçmiş kütüğü Bilgi Teknolojileri
tarih dersi
geçmiş günlüğü Bilgi Teknolojileri
sanat tarihi
uygarlık tarihi
yaşamın tarihi (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji
edebiyat tarihi
(işçi) disipline aykırı davranışın tarihi
tarih konusunu işleyen yazı
... olarak tarihe geçmek Fiil
devamlı müşteriyle ilgili bilgilerin işlendiği kart
belirli bir tarihi döneme ait yapıların çağdaş sağlık ve güvenlik sistemleriyle donanımı
personel sicili
özgeçmiş formu
siyasi bir hareketin tarihçesini çizmek Fiil
Sanat Tarihi Bölümü İsim, Eğitim
Türk Tarih Tezi Özel Isim, Tarih