history

  1. Noun, Education-Training tarih
  2. Noun tarih.
  3. Noun tarih kitabı.
  4. Noun tarihî olaylar.
  5. Noun önemli olaylarla dolu geçmiş çağ.
  6. Noun geleceğe şekil, gelecek olaylara yön verecek nitelikteki eylem/fikir/olaylar.
  7. Noun tarihî dram.
ilk çağlar tarihi: başlangıcından Batı Roma İmparatorluğunun yıkılışına (M.S. 476) kadar olan çağı kapsayan tarih. Noun
yakın geçmişe ait olup önemini kaybeden veya herkesçe bilinen olaylar.
Last week's news is ancient history. Noun
tarihin çöplüğü Noun
tarihin tozlu sayfaları Noun
tarihimizin ilk dönemlerinin birinde
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Noun, Organizations
meslek hayatı tarihçesi
durum tarihçesi: tıbbî, toplumsal, ruhsal incelemelerde kullanılmak üzere bireyler, aileler vb. hakkında toplanmış bilgiler. Noun
tıbbi geçmiş Noun, Medicine
Noun, Medicine
tıbbi öykü Noun, Medicine
hastalık geçmişi Noun, Medicine
hastalık öyküsü Noun, Medicine
anamnez Noun, Medicine
şirketin tarihçesi
önceden ödenmiş tazminatların cetveli
yakınçağ tarihi
Sanat Tarihi Bölümü Noun, Education-Training
Tarih Bölümü Noun, Education-Training
tarihin çöplüğü Noun
tarihin tozlu sayfaları Noun
ekonomi tarihi
iktisat tarihi
evrimsel tarih (Kaynak: Evrim Çalışkanları) Noun, Biology
evrim tarihi (Kaynak: Evrim Çalışkanları) Noun, Biology
ailenin geçmişi
tarihi rol oynamak Verb
maliye tarihi
geçmişi olmak Verb
tarihte yer almak Verb
insanlık tarihi Noun, History
tarihin başlangıcında
düşünce tarihi Noun, Philosophy
tarihteki dönüm noktaları Noun
hukuk tarihi
yaşam tarihi: bir canlının doğumundan ölümüne kadar geçirdiği safhalar/olaylar dizisi. Noun
life cycle Noun
yaşam öyküsü (Kaynak: Evrim Çalışkanları) Noun, Biology
edebiyat tarihi
tarih yaratmak, tarihe geçecek önem ve kapsamda olay yaratmak.
tıbbi geçmiş Noun, Medicine
tıbbi öykü Noun, Medicine
hastalık geçmişi Noun, Medicine
hastalık öyküsü Noun, Medicine
anamnez Noun, Medicine
yakınçağ tarihi
doğa bilgisi, tabiat bilgisi: botanik, zooloji vb. gibi tabiatteki bütün yaratıkları ve cisimleri inceleyen bilimler. Noun
(teknik dışında kalan) doğa bilimlerin öğrenimi. Noun
ekonomi tarihinin ana çizgileri Noun
yakın çağ tarihi
eski meseleler
hal tercümesi
kişisel tarihçe
tarih dönemi
hakikat ötesi tarih Noun, Politics-Intl. Relations
bir ürünün piyasadaki tarihçesi
yakın tarih Noun
maaşın tarihçesi
tarihçe
toplumsal tarih
tarihin akışı
ticaret tarihi
dünya tarihi
geçmişi olan kadın
dünya tarihi Noun, History
Tarih Bölümü Noun, Education-Training
geçmiş kütüğü Information Technology
tarih dersi
geçmiş günlüğü Information Technology
sanat tarihi
uygarlık tarihi
yaşamın tarihi (Kaynak: Evrim Çalışkanları) Noun, Biology
edebiyat tarihi
(işçi) disipline aykırı davranışın tarihi
tarih konusunu işleyen yazı
... olarak tarihe geçmek Verb
devamlı müşteriyle ilgili bilgilerin işlendiği kart
belirli bir tarihi döneme ait yapıların çağdaş sağlık ve güvenlik sistemleriyle donanımı
personel sicili
özgeçmiş formu
siyasi bir hareketin tarihçesini çizmek Verb
Sanat Tarihi Bölümü Noun, Education-Training
Türk Tarih Tezi Proper Name, History