1. temel(li), esas(lı), ana+.
  a basic principle: temel ilke.
  basic rule: ana kural.
  basic
  training: temel eğitim.
 2. basit, başlıca, bellibaşlı.
  basic ingredients: içinde bulunan bellibaşlı maddeler.
 3. Kimya bazik, alkali, kalevî.
 4. Jeoloji az silisli (kayaç).
Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, birincil formda plastik ve sentetik kauçuk
imalatı (NACE kodu: 20.1)
İsim, Sanayi ve Zanaatler
Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı (NACE kodu: 24.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı (NACE kodu: 24.10) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Ana metal sanayii (NACE kodu: 24) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Temel eczacılık ürünleri imalatı (NACE kodu: 21.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Temel eczacılık ürünleri imalatı (NACE kodu: 21.10) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı (NACE kodu: 21) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı (NACE kodu: 24.4) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı (NACE kodu: 20.13) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Diğer organik temel kimyasalların imalatı (NACE kodu: 20.14) İsim, Sanayi ve Zanaatler
vergisiz meblağ
çerçeve anlaşması
airman (2). İsim
temel konfor
temel sosyal konfor
esas meblağ
temel varsayım İsim, Psikanaliz
temel ödemeler dengesi
(emeklilik maaşı) temel ücret
temel değişiklik
ana harç
temel kodlama
temel ihtiyaç maddeleri İsim
temel tazminat
ana tazminat
asli unsur İsim
ana kavram
temel istek
temel talep
temel şart
esas şart
esas sözleşme
esas giderler
ana maliyetler İsim
temel kurs
temel bilgiler
(US) başlıca tarım ürünleri İsim
temel veriler
temel tasarım hataları İsim
(askerlik) temel şoförlük eğitimi
temel görev
temel harcamalar
devamlı gider
temel harcama
devamlı giderler hesabı
temel konforlar İsim
altyapı
enfrastrüktür
temel gerçekler İsim
temel hata
değişmez maktu ücret
esas harç
temel uçuş eğitimi
temel yiyecek maddeleri İsim
ana besin maddeleri İsim
temel formül
ana formül
temel işlevler İsim
temel pazarlama bilgisi
izin yardımı matrahı
normal saat başı ücret
temel fikir
ana fikir
temel gelir İsim, Ekonomi
evrensel temel gelir İsim, Ekonomi
vatandaşlık geliri İsim, Ekonomi
vatandaşlık temel geliri İsim, Ekonomi
temel gelir güvencesi İsim, Ekonomi
ana sanayi dalları İsim
temel sanayi I
temel sanayii (demir , çelik , kimya vb
temel endüstri
ana sanayi
temel sanayi sektörü
temel komut
temel giriş
normal depo mevcudu
başlangıç envanteri
temel yiyecek maddeleri İsim
esas iş
temel dil
temel bağlaç
fuchsin
temel malzeme
temel malzeme
temel malzeme fiyatı
temel malzeme fiyatı
temel medya kavramı
ana fikir
temel ihtiyaç İsim, Psikanaliz
temel ihtiyaçlar İsim
temel şebeke (bir radyo ya da televizyon şebekesinin sahip olduğu en az sayıdaki istasyonlar grubu
ana radyo yayın istasyonu
temel yükümlülük
temel yükümlülük
temel işletim sistemi
hızlı çelik üretimi: ergitilmiş demire oksijen püskürterek çelik üretme yöntemi. İsim
esas patent
ana patent
ilk alınan patent
esas ücret
karşılaştırma için temel kabul edilen dönem
(vergilendirme) vergi matrahı takdir süresi
benzin
parça başına temel ücret
temel plan
temel planlama
ana noktalar İsim
temel politika
temel fiyat
baz fiyat
üretime göre değişmeyen parça fiyatı
ana ilke
esas ilke
temel ilkeler İsim
temel ürünler İsim
ana erzak
temel kontenjan
esas ücret: saat veya parça başına ödenen ücret. İsim
kuruluş vergi matrahı
temel maaş
temel maaş ödemesi
temel istihkak
temel rasyon
temel tahsisat
(okunması gereken) temel kitaplar
temel okuma kitabı
okunması gereken temel kitaplar
temel gerekler İsim
temel şartlar İsim
temel araştırma
temel araştırma İsim, Bilim
laboratuar araştırması İsim, Bilim
temel hak
temel maaş
temel ücret
esas maaş
asli maaş
iaşe sistemi
temel ikmal
temel ölçü
temel beceriler İsim
temel bilgiler İsim
temel beceriler (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
alkali cüruf: çelik üretimi esnasında oluşan, gübre ve çimento yapımında kullanılan cüruf. İsim
temel standart maliyet
ana yayın istasyonu
devamı gerekli malın bulundurulması zorunlu olan asgari çeşit ve miktarları İsim
temel stok
özellikle zincirleme satış yapan bir mağazada
temel eğitim
ana liste
esas vergi oranı
temel uzaktan iletişim erişim yöntemi
temel ilkeler İsim
işin bir unsurunu tamamlamak için gereken zaman
temel sanayi
temel eğitim
temel eğitim şekli
temel antlaşma
ana eğilim
temel güven İsim, Psikanaliz
ilke
(askerlik) temel birlik
gayrimenkulün vergiye tabi olacak matrahı
temel sözcükler dağarcığı
temel ücret
temel maaş
standart ağırlık
risksiz kazanç
rizikosuz olduğu varsayılan bir yatırımın getirdiği yıllık kazanç
temel ilan ücreti
temel sürücülük eğitimi
temel birlik
çıplak fiyat (bir mal için hiçbir fazlalık eklenmemiş fiyat
çok önemi olmak Fiil
çok önemli olmak Fiil
toplu asliye ceza mahkemesi
temel gelir İsim, Ekonomi
evrensel temel gelir İsim, Ekonomi
vatandaşlık geliri İsim, Ekonomi
vatandaşlık temel geliri İsim, Ekonomi
temel gelir güvencesi İsim, Ekonomi
yeni temel beceri (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
satış mümessilinin esas maaşı
temel gelir İsim, Ekonomi
evrensel temel gelir İsim, Ekonomi
vatandaşlık geliri İsim, Ekonomi
vatandaşlık temel geliri İsim, Ekonomi
temel gelir güvencesi İsim, Ekonomi
 1. high level language