1. İsim millet, ulus, budun.
    The President spoke on the radio to the nation. Newly independent nation.
  2. İsim ülke, vatan, memleket.
  3. İsim Kızılderili konfederasyonu üyesi olan aşiret.
  4. İsim kavim, aynı ırktan gelen ve aynı dili konuşan insan topluluğu veya bunların oturduğu memleket.
devletin bölünmez bütünlüğü İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
milletler hukuku İsim, Hukuk
ulusal egemenlik İsim, Hukuk
ulusal toprak İsim, Hukuk
milli muamele İsim, Uluslararası Hukuk
tabiyet İsim, Uluslararası Hukuk
şirketlerin uyrukluğu İsim, Uluslararası Hukuk
tüzel kişilerin uyrukluğu İsim, Uluslararası Hukuk
uluslaşma İsim, Sosyoloji
ulus devlet İsim, Hukuk
ulus-devletçilik İsim, Sosyoloji
yedi düvel İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
mütecaviz devlet
saldırgan millet
tarım memleketi
milletin oyuna başvurmak Fiil
uydulaşmak Fiil
uygar ülke
uygar millet
ticaretle uğraşan ülke
tüccar millet
alacaklı ülke
borçlu ülke
dövizi kıt olan ülke
kökünü kurutmak Fiil
bir milleti ortadan kaldırmak Fiil
kökünün kurutulması
bir milletin ortadan kaldırılması
milletin şerefine getirilen halel
bölünmüş ülke
hakim ulus İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
hakim millet İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
millet-i hakime İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
bir milleti köle yapmak Fiil
ülkenin faktör donatımı
dost ülke
dost devlet
bir milletin çoğunluğu
alman milleti
misafir ağırlayan ülke
ticaret bilançosu aktif olan devlet
ticaret bilançosu pasif olan devlet
sanayi devleti
sanayi memleketi
sanayi ülkesi
sanayileşmiş devlet
bir milletin doğuşu
yabancı bir ulusla ticareti yasaklamak Fiil
finans durumu güçlü ülke
bir milletin kurtuluşu
sanayi memleketi
sanayici millet
denizci ülke
üye ülke
ticaretle uğraşan ülke
tüccar millet
en fazla tercihe şayan ülke
komşu millet
komşu ülke
tarafsız ülke
herhangi bir bloka ait olmayan ülke
ezen ulus İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
barışsever millet
hakikat ötesi ulus İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
güçlü millet
alıcı ülke
nehir kenarındaki ülke
kendi kendine yeten devlet
kendi kendine yeten ülke
hâkimiyet milletindir !
güçlü millet
bağımsız ülke
bir milletten büyük kan dökme fedakârlığı talep etmek Fiil
en çok gözetilen ulus
memleket
ticaretle uğraşan ülke
tüccar millet
şehir halkı
Millet İttifakı Özel Isim, Kurum İsimleri
millet meclisi
dükkâncılar milleti (dar kafalı ; ticaretin egemenliğindeki bencil insanlar anlamına gelen , İngiltere'nin aşağılayıcı tanımı
Millet Partisi Özel Isim, Siyasi Partiler
ulus devlet İsim
milletin gözbebeği
milleti bir arada tutmak Fiil
bir milleti daha büyük çaba göstermeye sevk etmek Fiil
devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
en çok kayrılan ulus
diğer ülkelere tanınan kolaylıkları anlaşmayı imzalayan ülkeye de sağlayan şart
en çok kayrılan ülke
bir milleti borca batırmak Fiil
bir milletin büyümesini engellemek Fiil
en çok gözetilen ulus kuralı
en çok kayrılma kotulu
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Özel Isim, Siyasi Partiler
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) Özel Isim, Kurum İsimleri