nationality

  1. İsim, Uluslararası Hukuk tabiyet
  2. İsim milliyet, belirli bir millete/ülkeye mensup olma.
    the nationality of a ship.
  3. İsim vatandaşlık.
  4. İsim millî özellikler.
  5. İsim millet, halk.
  6. İsim milliyetçilik.
vatandaşlığın kazanılması İsim, Uluslararası Hukuk
vatandaşlığını kaybetmek Fiil
tabiiyetten ıskat olmak Fiil
vatandaşlığını ispatlamak Fiil
tabiyet kaybı, vatandaşlığın kaybedilmesi İsim, Uluslararası Hukuk
şirketlerin uyrukluğu İsim, Uluslararası Hukuk
tüzel kişilerin uyrukluğu İsim, Uluslararası Hukuk
vatandaşlıktan çıkmak Fiil
(US) vatandaşlıktan vazgeçmek Fiil
(US) vatandaşlığından ayrılmamak Fiil
vatandaşlığa geçmek Fiil
sonradan elde edilen vatandaşlık İsim
vatandaşlığı
İngiliz milleti
ingiliz milliyeti
vatandaşlık belgesi
(US) vatandaşlık belgesi
birini vatandaşlıktan çıkarmak Fiil
çifte vatandaşlık İsim
iki uyrukluluk
çifte vatandaşlık İsim
yabancı uyruk
(US) noksan tabiyet
vatandaşlıktan çıkarılma
vatandaşlık hakkı kaybı
çok uyrukluluk İsim, Uluslararası Hukuk
bir vatandaşlık seçmek Fiil
bir vatandaşlığı seçmek Fiil
vatandaşlık seçme hakkı
başlangıçtaki uyruğu
vatandaşlığı olmayan şahıs
milliyetini gösteren belge
tabiiyetinıyeniden kazanmak Fiil
vatandaşlıktan çıkarma
vatandaşlıktan çıkma İsim, Uluslararası Hukuk
(US) vatandaşlıktan vazgeçme
vatandaşlığını muhafaza etme
tabiiyet gözetmeden
doğuştaki milliyeti
(Br) vatandaşlık hukuku
vatandaşlık kanunu
(uçak) milli tanıtma işareti
Milli Hukuk ile İkametgah Hukuku Arasındaki İhtilafların Çözümüne İlişkin Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk