nationality

  1. Noun, International Law tabiyet
  2. Noun milliyet
  3. Noun milliyet, belirli bir millete/ülkeye mensup olma.
    the nationality of a ship.
  4. Noun vatandaşlık.
  5. Noun millî özellikler.
  6. Noun millet, halk.
  7. Noun milliyetçilik.
vatandaşlığın kazanılması Noun, International Law
tabiiyetten ıskat olmak Verb
vatandaşlığını kaybetmek Verb
vatandaşlığını ispatlamak Verb
tabiyet kaybı, vatandaşlığın kaybedilmesi Noun, International Law
şirketlerin uyrukluğu Noun, International Law
tüzel kişilerin uyrukluğu Noun, International Law
vatandaşlıktan çıkmak Verb
(US) vatandaşlıktan vazgeçmek Verb
(US) vatandaşlığından ayrılmamak Verb
vatandaşlığa geçmek Verb
sonradan elde edilen vatandaşlık Noun
vatandaşlığı
İngiliz milleti
ingiliz milliyeti
vatandaşlık belgesi
(US) vatandaşlık belgesi
birini vatandaşlıktan çıkarmak Verb
çifte vatandaşlık Noun
iki uyrukluluk
çifte vatandaşlık Noun
yabancı uyruk
(US) noksan tabiyet
vatandaşlıktan çıkarılma
vatandaşlık hakkı kaybı
çok uyrukluluk Noun, International Law
bir vatandaşlık seçmek Verb
bir vatandaşlığı seçmek Verb
vatandaşlık seçme hakkı
başlangıçtaki uyruğu
vatandaşlığı olmayan şahıs
milliyetini gösteren belge
tabiiyetinıyeniden kazanmak Verb
vatandaşlıktan çıkarma
vatandaşlıktan çıkma Noun, International Law
(US) vatandaşlıktan vazgeçme
vatandaşlığını muhafaza etme
tabiiyet gözetmeden
doğuştaki milliyeti
(Br) vatandaşlık hukuku
vatandaşlık kanunu
(uçak) milli tanıtma işareti
Milli Hukuk ile İkametgah Hukuku Arasındaki İhtilafların Çözümüne İlişkin Sözleşme Noun, International Law
Tabiiyet-i Osmaniye Kanunnamesi Proper Name, History