operate

 1. Verb işlemek, iş görmek, (makine) çalışmak).
  The machinery operates night and day. A machine operated by electricity.
 2. Verb etki(le)mek, etkisini göstermek.
  The medicine operated quickly.
 3. Verb işlem/muamele yapmak, muamele etmek, muameleye tâbi tutmak.
 4. Verb, Surgery ameliyat etmek, cerrahî müdahelede bulunmak.
  operate on a person: birini ameliyat etmek.
 5. Verb, Military (a) askerî harekât/manevra yapmak, (b) fi'lî askerlik yapmak (geri hizmet değil).
 6. Verb (özellikle spekülasyon maksadıyla geniş çapta) alışveriş yapmak.
 7. Verb (makine, fabrika, çiftlik vb.) işletmek, çalıştırmak.
  to operate a machine/a factory. He operates
  a ranch. That company operates factories in seven countries.
 8. Verb yönetmek, yürütmek, idare etmek.
  to operate a business.
 9. Verb üretmek, hasıl etmek, husule getirmek, istihsal etmek, meydana çıkarmak.
işletme izni
işletilmesi güvenli
(US) Br restoran işletmek Verb
arabayı çalıştırmak Verb
kömür ocağı işletmek Verb
fabrika işletmek Verb
makineyi çalıştırmak Verb
makineyi işletmek Verb
(US) motorlu taşıt işletmek Verb
bir demiryolu hattını işletmek Verb
kamu çıkarına aykırı hareket etmek Verb
kamu menfaatine aykırı hareket etmek Verb
(US) bir işletmeyi işletmek Verb
zararına çalışmak Verb
'lık kârla iş yapmak Verb
tam kapasite üretim yapmak Verb
azami kapasite de çalışmak Verb
çarter işletmek Verb
fiyatların yükseleceğini bekleyerek hisse satın almak Verb
(US) kazançla çalışmak Verb
ücretle çalışmak Verb
maliyetine (pek düşük kârla) satmak Verb
kâr gütmeden çalışmak Verb
gelir açığı ile iş görmek Verb
birini ameliyat etmek Verb
normal telefon kanallarından yararlanmak Verb
birinin menfaatine aykırı işletmek Verb
güvencesiz iş görmek Verb
bir hesaptan para yatırıp çekmesi için birine yetki vermek Verb
bir hesaba para yatırıp çekme yetkisi
restoran işletmek Verb
motorlu taşıt işletmek Verb
çartır işletmesi