1. Fiil işlemek, iş görmek, (makine) çalışmak).
  The machinery operates night and day. A machine operated by electricity.
 2. Fiil etki(le)mek, etkisini göstermek.
  The medicine operated quickly.
 3. Fiil işlem/muamele yapmak, muamele etmek, muameleye tâbi tutmak.
 4. Fiil, Cerrahi ameliyat etmek, cerrahî müdahelede bulunmak.
  operate on a person: birini ameliyat etmek.
 5. Fiil, Askerlik2 (a) askerî harekât/manevra yapmak, (b) fi'lî askerlik yapmak (geri hizmet değil).
 6. Fiil (özellikle spekülasyon maksadıyla geniş çapta) alışveriş yapmak.
 7. Fiil (makine, fabrika, çiftlik vb.) işletmek, çalıştırmak.
  to operate a machine/a factory. He operates
  a ranch. That company operates factories in seven countries.
 8. Fiil yönetmek, yürütmek, idare etmek.
  to operate a business.
 9. Fiil üretmek, hasıl etmek, husule getirmek, istihsal etmek, meydana çıkarmak.
işletme izni
işletilmesi güvenli
(US) Br restoran işletmek Fiil
arabayı çalıştırmak Fiil
kömür ocağı işletmek Fiil
fabrika işletmek Fiil
makineyi çalıştırmak Fiil
makineyi işletmek Fiil
(US) motorlu taşıt işletmek Fiil
bir demiryolu hattını işletmek Fiil
kamu çıkarına aykırı hareket etmek Fiil
kamu menfaatine aykırı hareket etmek Fiil
(US) bir işletmeyi işletmek Fiil
zararına çalışmak Fiil
'lık kârla iş yapmak Fiil
tam kapasite üretim yapmak Fiil
azami kapasite de çalışmak Fiil
çarter işletmek Fiil
fiyatların yükseleceğini bekleyerek hisse satın almak Fiil
(US) kazançla çalışmak Fiil
ücretle çalışmak Fiil
maliyetine (pek düşük kârla) satmak Fiil
kâr gütmeden çalışmak Fiil
gelir açığı ile iş görmek Fiil
birini ameliyat etmek Fiil
normal telefon kanallarından yararlanmak Fiil
birinin menfaatine aykırı işletmek Fiil
güvencesiz iş görmek Fiil
bir hesaptan para yatırıp çekmesi için birine yetki vermek Fiil
bir hesaba para yatırıp çekme yetkisi
restoran işletmek Fiil
motorlu taşıt işletmek Fiil
çartır işletmesi