1. Sıfat, Tekstil Sanayii mat
 2. Sıfat soluk, solgun, (rengi) uçuk, renksiz.
  His face is still pale after his illness.
  a pale complexion:
  soluk/uçuk beniz.
  turn pale: sararmak, solmak, rengi uçmak, sapsarı kesilmek.
 3. Sıfat açık (renk).
  pale yellow/blue/etc.
 4. Sıfat mat, donuk.
  The streetlight gave a pale light in the fog. The pale moon.
 5. Sıfat zayıf, güçsüz, şiddetli olmayan.
  a pale foreign policy. a pale protest.
 6. Sıfat sol(dur)mak, donuklaş(tır)mak, sarar(t)mak, beti benzi atmak.
  Her face paled at the bad news.

  pale before sth: bir şeyin gölgesinde kalmak.
  pale into insignificance: tamamen önemsiz olmak.
 7. (sivri uçlu) kazık, parmaklık çubuğu, çit kazığı.
 8. etrafı (parmaklıkla/çitle) çevrili yer.
 9. kapalı alan.
 10. sınır, hudut.
 11. belirli kimselerin oturmasına tahsis edilmiş bölge.
 12. English Pale/Irish Pale ile ayni anlama gelir. Doğu İrlandada kral Henry II ve haleflerinin Angevin İmparatorluğuna
  dahil edilen bölge.
 13. (armacılıkta) geniş düşey şerit.
 14. kazıklarla/çitlerle çevirmek, kapatmak.
 15. çevirmek, ihata etmek, kuşatmak.
(a) yetkisi/salâhiyeti dışında, (b) (toplum düzenine vb.) aykırı.
Murder is an act outside the pale
of society. (c) (nezakete/güvenliğe/insan haklarına vb.) aykırı.
kabul edilemez Sıfat
pale2 (6).
solmak Fiil
renk atmak Fiil
sararmak Fiil
pale2 (6).
(armalarda) (a) (tek resim) ortada, merkezde, (b) (iki resim) üstüste.
sarartmak Fiil
(a) yetkisi/salâhiyeti dışında, (b) (toplum düzenine vb.) aykırı.
Murder is an act outside the pale
of society. (c) (nezakete/güvenliğe/insan haklarına vb.) aykırı.
(armalarda) ortada yukarıdan aşağıya.
sararmak Fiil
yetkisi içinde
paleo-
orta şarap Sıfat
soluk benizli
beti benzi atmak Fiil
uygarlığın dışında