1. Müzik org
 2. İsim, Müzik
  pipe organ ile ayni anlama gelir. org, erganun.
  organ loft: (kilisede) org galerisi.
  organ
  stop: org düğmesi.
  mouth organ: ağız mızıkası.
  organ grinder: lâternacı, orglu dilenci: sokaklarda org çalarak dilenen kimse.
 3. İsim elektrikli org gibi orga benzer çalgı.
 4. İsim el orgu.
 5. İsim, Biyoloji örgen, organ, uzuv.
 6. İsim araç, alet, vasıta.
 7. İsim (siyasî parti, dinî/ilmî cemiyet vb.'nin) yayın organı: gazete, dergi vb.
  party organ: parti yayın organı.
çoklu organ yetmezliği İsim, Hastalıklar
çoklu organ yetersizliği İsim, Hastalıklar
cinsel organlar İsim, Cinsellik
üreme organları İsim, Cinsellik
mahrem bölge İsim, Cinsellik
özel bölge İsim, Cinsellik
avret yerleri İsim, Cinsellik
edep yerleri İsim, Cinsellik
tenasül organları İsim, Cinsellik
cinsel organlar İsim, Cinsellik
üreme organları İsim, Cinsellik
mahrem bölge İsim, Cinsellik
özel bölge İsim, Cinsellik
avret yerleri İsim, Cinsellik
edep yerleri İsim, Cinsellik
tenasül organları İsim, Cinsellik
cinsel organlar İsim, Cinsellik
üreme organları İsim, Cinsellik
mahrem bölge İsim, Cinsellik
özel bölge İsim, Cinsellik
avret yerleri İsim, Cinsellik
edep yerleri İsim, Cinsellik
tenasül organları İsim, Cinsellik
idari organ
laterna Müzik
latarna.
sinema orgu
sinir ucu: duygu/hareket sinirlerinin uçları ve bunlarla işbirliği halinde duygu/hareket sağlayan organ. İsim
yürütme organı
devlet organı
lâterna. İsim
özel gazete/bülten: bir kurumun kendi memurları ve müşterileri için yayınladığı haber organı. İsim
şirket gazetesi
erkeklik organı
harmonica = armonica ile ayni anlama gelir. mızıka, armonika.
ağız mızıkası, armonika. İsim
resmi organ
parti organı
organ (1).
org çalmak Fiil
dilli org: titreşen madenî dillerle ses çıkaran org. İsim
reseptör
duyu organı
konuşma organı.
spinet ile ayni anlama gelir. küçük elektrikli org.
laterna
tali organ
yardımcı organ
denetim organı
köprülük
laternacı
hükümet organı
kamuoyu organı
parti organı
org konseri
organ reddi İsim, Tıp ve Sağlık
organ nakli İsim, Tıp ve Sağlık
organ nakli İsim, Tıp ve Sağlık
çoklu organ yetmezliği İsim, Tıp
çoklu organ yetmezliği İsim, Hastalıklar
çoklu organ yetersizliği İsim, Hastalıklar
 1. agency
 2. limb
 3. part
media outlet İsim, Medya ve Yayıncılık
private parts İsim, Cinsellik
sex organs İsim, Cinsellik
sexual organs İsim, Cinsellik
reproductive organs İsim, Cinsellik
genitals İsim, Cinsellik
genitalia İsim, Cinsellik
pudenda İsim, Cinsellik
external genitalia İsim, Anatomi
external genitalia İsim, Anatomi
internal injury İsim, Tıp
fanny (argo) İsim
female genitalia İsim, Biyoloji
decision-making body İsim
media outlet İsim, Medya ve Yayıncılık
private parts İsim, Cinsellik
sex organs İsim, Cinsellik
sexual organs İsim, Cinsellik
reproductive organs İsim, Cinsellik
genitals İsim, Cinsellik
genitalia İsim, Cinsellik
pudenda İsim, Cinsellik
media outlet İsim, Medya ve Yayıncılık
key body
bodily member
standing body
permanent body
gynoecium İsim, Botanik
carpel İsim, Botanik
stamen İsim, Botanik
coordinating body
administrative organ
governing body
administrative apparatus
administrative body
house of assembly
self-governing body
regulatory agency
technical body
official organ
subsidiary organ
sole corporation
auxiliary body
subsidiary organ
organ transplant İsim, Tıp ve Sağlık
transplantation
organ transplantation İsim, Tıp ve Sağlık
spare park surgery
organ rejection İsim, Tıp ve Sağlık
multi-organ failure İsim, Hastalıklar
multiple organ failure İsim, Hastalıklar
multi-system failure İsim, Hastalıklar
multiple system failure İsim, Hastalıklar
multiple organ failure İsim, Tıp
multi-organ failure İsim, Hastalıklar
multiple organ failure İsim, Hastalıklar
multi-system failure İsim, Hastalıklar
multiple system failure İsim, Hastalıklar

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. İnsan, hayvan ve bitki gövdesinde belirli ... edilmiş olan kısım, uzuv