1. Sıfat sinirli, asabî.
  to become nervous: asabileşmek, sinirli olmak.
  make someone nervous: birisini
  sinirlendirmek., canını sıkmak.
 2. Sıfat sinir+, sinirsel, asabî.
  nervous impulse: sinirsel tepi, sinirsel itki.
  nervous tension:
  sinir gerginliği.
  nervous disorder: sinir bozukluğu.
 3. Sıfat sinir+, sinirlerden oluşan.
  The brain is a part of nervous system of the body.
 4. Sıfat sinir+, sinirleri etkileyen.
  nervous diseases: sinir hastalıkları.
 5. Sıfat sinir bozukluğundan ilerigelen, sinirleri bozuk.
 6. Sıfat heyecanlı ve asabî, merak ve endişe içinde, sinirleri gergin vaziyette.
  a nervous moment for us all.
  I''
  m always nervous when I have to write an exam.
 7. Sıfat korkak, ürkek, çekingen.
  be nervous about doing something: bir şeyi yapmaktan çekinmek/korkmak.
 8. Sıfat kuvvetli, adaleli.
aniden sinirlenmek Fiil
birden bire sinirlenmek Fiil
asabileşmek Fiil
sinirlenmek Fiil
huylanmak Fiil
birini kaygılandırmak Fiil
birinin canını sıkmak Fiil
birini sinir etmek Fiil
sinirlendirmek Fiil
birinin sinirini bozmak Fiil
birini delirtmek Fiil
birini endişelendirmek Fiil
heyheyleri üstünde
sinir krizi
sinirsel yıkım, sinir argınlığı, sinir bozukluğu.
sinir zayıflığı
depresyon
sinir krizi
sinirlilik
sinir hastalığı
sinir yorgunluğu
sinir bitkinliği, nevrasteni.
sinir sistemi, cümlei asabiye.
sinirlilik, sinirli/asabî mizaç.
sempatik sinir sistemi: kalp, mide, kan damarları, gudde vb. gibi organların irade dışı hareketlerini idare eden sinir sistemi.
otonomik sinir sistemi İsim, Psikoloji
merkezî sinir sistemi, beyin ve omurilik.
merkezi sinir sistemi İsim, Psikoloji
sinir krizi geçirmek Fiil
beyin ve omuriliğin dışında kalan sinir sistemi
periferik sinir sistemi İsim, Psikoloji
çevresel sinir sistemi İsim, Psikoloji
somatik sinir sistemi İsim, Psikoloji
ilacın sinir sistemi üzerindeki etkisi