1. tatil.
  legal holiday: resmî tatil günü.
  Sunday is a holiday in many countries.
 2. bayram/yortu günü.
  Roman holiday: katılanların zararına olan eğlence.
 3. izin.
  be on (one's) holiday: izinli/tatilde olmak.
  take a month's holiday in summer: Yazın
  bir aylık izin almak.
  My secretary is away on holiday this week.

 4. holidays
  : (bkz: vacation ).
 5. bayram+, sevinçli, şen, neşeli.
  a holiday mood.
 6. bayramlık, bayrama mahsus.
  holiday attire.
 7. tatile/izne çıkmak, izin almak, iznini kullanmak, bayram etmek.
izin zni ne çıkmış olmak Fiil
tatilde olmak Fiil
izninini ortada kesmek Fiil
iznini ortada kesmek Fiil
iznini kısa kesme
izninin her dakikasının zevkine varmak Fiil
tatilini iyi geçirmek Fiil
izinden sonra yeniden işe dönmek Fiil
izin zni ne gitmek Fiil
izne gitmek Fiil
Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerleri (NACE kodu: 55.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerleri (NACE kodu: 55.20) İsim, Sanayi ve Zanaatler
iznini berbat etmek Fiil
izne çıkmak Fiil
on beş günlük izin
bir aylık izin
bayramın sonuna kadar ertelemek Fiil
iki haftalık izin vermek Fiil
iki haftalık izin zni vermek Fiil
iznin tadına varmak Fiil
bayram kıyafeti
ortalama tatil süresi
(a) banka tatili: Cumartesi ve Pazar dışında bankaların resmen kapalı oldukları gün, (b) (malî kriz vb.
esnasında) bankaların hükümet emriyle kapatıldıkları gün.
izne çıkmış olmak Fiil
tatilini hayatını kazanmak için yaptığı işi yaparak geçiren kişi
tatili kamp yaparak geçirme
bayram yapmak Fiil
izin sözleşmesi
üç haftalık tatil
izin yapmaktan vazgeçmek Fiil
bir izni uzatmak Fiil
tatil gününe denk gelmek Fiil
memleket dışında tatil
iki haftalık izin
umumi izin
resmi tatil
tatildeyken yerine geçecek birini bulmak Fiil
birine izin zni vermek Fiil
birine izin vermek Fiil
öğleden sonraki tatil
izin zni yapmak Fiil
izin yapmak Fiil
Musevilerin iki önemli dinî bayram (
Rosh Hashanah ve
Yom Kippur) dönemi. İsim
izne çıkmak için mükemmel hava
İngilterede kraliçenin doğum günü vb. gibi tatil günü.
adli tatil
izin için plan yapmak Fiil
resmî tatil.
izin yapmak Fiil
millî bayram. İsim
Federal hükümetçe ilân edilen resmî tatil günü. İsim
bir bayramı ulusal bayram yapmak Fiil
tebcil etmek Fiil
yasal tatil günü
resmi tatil
izinde
tatilde
toplu gezi yolculuğu
(Br) ücretli izin
resmi tatil ilan etmek Fiil
resmi tatil
üç günlük izin istemek Fiil
bir tatilin kaça çıkacağını hesaplamak Fiil
resmi tatil
dini bayram
bayram tatili
(Br) izin talebi
izin talebi
vahşi ve hunhar gösterilerle dolu şenlik.
Roma Tatili Özel Isim, Sinema
tatil yolculuğu yapmak Fiil
bir geziye katılmak Fiil
tatil için para biriktirmek Fiil
tatil için para biriktirmek Fiil
okul tatilleri İsim
tatil için birkaç kuruş bir araya getirmek Fiil
deniz kıyısında tatil
kısa tatil
kısa izin
iznini bölmek Fiil
izninini bölmek Fiil
resmi tatil
(Br) borsa tatil günü
borsa tatil günü
(Br) yaz tatili
yaz tatili
izin almak Fiil
tatile çıkmak Fiil
vergi vadesinin tatile rastlaması
üç haftalık tatil
yarın bayram
kendine güzel bir hafta sonu tatilini uygun görmek Fiil
menkul kıymetler ya da herhangi bir ticari piyasada alışveriş yapılmayan gün
piyasa tatili
bir tatilden canlı anılar İsim
tatilden canlı anılar İsim
ilaveten bir hafta sonu tatili koparmak Fiil
tatil yapmak Fiil
tatil yapmak istemek Fiil
tatilde kalma yeri
tatil de kalma yeri
izindeyken adres
izin zni deyken adres
tatil izni
tatil tezminatı
tatil ikramiyesi
tatil rezervasyonu
tatil bütçesi
dinlenmek kampı
tatil kampı
tatil köyü tatil
tatil köyevi
bayram kalabalığı
tatil gezisi
tatil masrafı
turistleri yerel kültürden tecrit etmek amacıyla tasarlanmış tatil alanı
bayram hediyesi
bayram yeri
tatil rehberi
tatil evi
tatil danışma servisi
tatil sigortası İsim
tatil geçirme yeri
bayram izinleri İsim
tatil için deniz kenarına vb yerlere giden kişiler
tatile çıkanlar İsim
bayram havası İsim
tatil cenneti
izin ücreti
bayram maaşı
tatil süresi
tatil dönemi
koltuk politikacısı
bayramda yapılan iş
tatil posteri
tatilde okunan kitap
tatil de okunan kitap , dergi , vb
dergi vb
tatil geçirme bölgesi
bayram zammı
(Br) birinin izninde ona vekalet etme
birinin izin zni inden ona vekâlet etme
tatil geçirilen köşk
sayfiye yeri
tatil izdihamı
tatil için para biriktirme planı
tatil programı
tatil sırasında açılan kurs
tatil mevsimi
tatil için kapalı olma
tatil münasebetiyle kapanma
özel bayram tarifesi
tatil yeri
tatil de kalınan yer
tatilde kalınan yer
(havayolu) tatil tarifesi
tatil ödevi
tatil zamanı
tatil turu
tatil ticareti
tatil trafiği
tatil yolculuğu
tatil gezisi
tatil köyü İsim, Turizm
tatil çalışması
tatil tarifesi
birikmiş izin zni ücretleri İsim
birikmiş izin ücretleri İsim
izin yardımı matrahı
kalabalık sayfiye yeri
bir seyahat acentesinin düzenlediği geziye çıkmak Fiil
bayram kıyafeti
tasarruflu götürü yolculuk
ücretli izin
tatil diye daha yüksek fiyat istemek Fiil
turist mevsimi için mal stoku yapmak Fiil
turist mevsimi için mal stoku yapmak Fiil
yazın bir ay izin almak Fiil
yazın bir ay izin zni almak Fiil
birini İtalya'da tatili geçirmesine ikna etmek Fiil
devre mülk tatil sözleşmesi