holiday

 1. tatil.
  legal holiday: resmî tatil günü.
  Sunday is a holiday in many countries.
 2. bayram/yortu günü.
  Roman holiday: katılanların zararına olan eğlence.
 3. izin.
  be on (one's) holiday: izinli/tatilde olmak.
  take a month's holiday in summer: Yazın
  bir aylık izin almak.
  My secretary is away on holiday this week.

 4. holidays
  : (bkz: vacation ).
 5. bayram+, sevinçli, şen, neşeli.
  a holiday mood.
 6. bayramlık, bayrama mahsus.
  holiday attire.
 7. tatile/izne çıkmak, izin almak, iznini kullanmak, bayram etmek.
izin zni ne çıkmış olmak Verb
tatilde olmak Verb
izninini ortada kesmek Verb
iznini ortada kesmek Verb
iznini kısa kesme
izninin her dakikasının zevkine varmak Verb
tatilini iyi geçirmek Verb
izinden sonra yeniden işe dönmek Verb
izin zni ne gitmek Verb
izne gitmek Verb
Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerleri (NACE kodu: 55.2) Noun, Trades-Professions
Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerleri (NACE kodu: 55.20) Noun, Trades-Professions
iznini berbat etmek Verb
izne çıkmak Verb
on beş günlük izin
bir aylık izin
bayramın sonuna kadar ertelemek Verb
iki haftalık izin vermek Verb
iki haftalık izin zni vermek Verb
iznin tadına varmak Verb
bayram kıyafeti
ortalama tatil süresi
(a) banka tatili: Cumartesi ve Pazar dışında bankaların resmen kapalı oldukları gün, (b) (malî kriz vb.
esnasında) bankaların hükümet emriyle kapatıldıkları gün.
izne çıkmış olmak Verb
tatilini hayatını kazanmak için yaptığı işi yaparak geçiren kişi
tatili kamp yaparak geçirme
bayram yapmak Verb
izin sözleşmesi
üç haftalık tatil
izin yapmaktan vazgeçmek Verb
bir izni uzatmak Verb
tatil gününe denk gelmek Verb
memleket dışında tatil
iki haftalık izin
umumi izin
resmi tatil
tatildeyken yerine geçecek birini bulmak Verb
birine izin zni vermek Verb
birine izin vermek Verb
öğleden sonraki tatil
izin zni yapmak Verb
izin yapmak Verb
Musevilerin iki önemli dinî bayram (
Rosh Hashanah ve
Yom Kippur) dönemi. Noun
izne çıkmak için mükemmel hava
İngilterede kraliçenin doğum günü vb. gibi tatil günü.
adli tatil
izin için plan yapmak Verb
resmî tatil.
izin yapmak Verb
millî bayram. Noun
Federal hükümetçe ilân edilen resmî tatil günü. Noun
bir bayramı ulusal bayram yapmak Verb
tebcil etmek Verb
yasal tatil günü
resmi tatil
izinde
tatilde
toplu gezi yolculuğu
(Br) ücretli izin
resmi tatil ilan etmek Verb
resmi tatil
üç günlük izin istemek Verb
bir tatilin kaça çıkacağını hesaplamak Verb
resmi tatil
dini bayram
bayram tatili
(Br) izin talebi
izin talebi
vahşi ve hunhar gösterilerle dolu şenlik.
Roma Tatili Proper Name, Cinema
tatil yolculuğu yapmak Verb
bir geziye katılmak Verb
tatil için para biriktirmek Verb
tatil için para biriktirmek Verb
okul tatilleri Noun
tatil için birkaç kuruş bir araya getirmek Verb
deniz kıyısında tatil
kısa tatil
kısa izin
iznini bölmek Verb
izninini bölmek Verb
resmi tatil
(Br) borsa tatil günü
borsa tatil günü
(Br) yaz tatili
yaz tatili
izin almak Verb
tatile çıkmak Verb
vergi vadesinin tatile rastlaması
üç haftalık tatil
yarın bayram
kendine güzel bir hafta sonu tatilini uygun görmek Verb
menkul kıymetler ya da herhangi bir ticari piyasada alışveriş yapılmayan gün
piyasa tatili
bir tatilden canlı anılar Noun
tatilden canlı anılar Noun
ilaveten bir hafta sonu tatili koparmak Verb
tatil yapmak Verb
tatil yapmak istemek Verb
tatilde kalma yeri
tatil de kalma yeri
izindeyken adres
izin zni deyken adres
tatil izni
tatil tezminatı
tatil ikramiyesi
tatil rezervasyonu
tatil bütçesi
dinlenmek kampı
tatil kampı
tatil köyü tatil
tatil köyevi
bayram kalabalığı
tatil gezisi
tatil masrafı
turistleri yerel kültürden tecrit etmek amacıyla tasarlanmış tatil alanı
bayram hediyesi
bayram yeri
tatil rehberi
tatil evi
tatil danışma servisi
tatil sigortası Noun
tatil geçirme yeri
bayram izinleri Noun
tatil için deniz kenarına vb yerlere giden kişiler
tatile çıkanlar Noun
bayram havası Noun
tatil cenneti
izin ücreti
bayram maaşı
tatil süresi
tatil dönemi
koltuk politikacısı
bayramda yapılan iş
tatil posteri
tatilde okunan kitap
tatil de okunan kitap , dergi , vb
dergi vb
tatil geçirme bölgesi
bayram zammı
(Br) birinin izninde ona vekalet etme
birinin izin zni inden ona vekâlet etme
tatil geçirilen köşk
sayfiye yeri
tatil izdihamı
tatil için para biriktirme planı
tatil programı
tatil sırasında açılan kurs
tatil mevsimi
tatil için kapalı olma
tatil münasebetiyle kapanma
özel bayram tarifesi
tatil yeri
tatil de kalınan yer
tatilde kalınan yer
(havayolu) tatil tarifesi
tatil ödevi
tatil zamanı
tatil turu
tatil ticareti
tatil trafiği
tatil yolculuğu
tatil gezisi
tatil köyü Noun, Tourism
tatil çalışması
tatil tarifesi
birikmiş izin zni ücretleri Noun
birikmiş izin ücretleri Noun
izin yardımı matrahı
kalabalık sayfiye yeri
bir seyahat acentesinin düzenlediği geziye çıkmak Verb
bayram kıyafeti
tasarruflu götürü yolculuk
ücretli izin
tatil diye daha yüksek fiyat istemek Verb
turist mevsimi için mal stoku yapmak Verb
turist mevsimi için mal stoku yapmak Verb
yazın bir ay izin almak Verb
yazın bir ay izin zni almak Verb
birini İtalya'da tatili geçirmesine ikna etmek Verb
devre mülk tatil sözleşmesi