calculate

  1. Verb hesaplamak, hesap etmek.
    The scientist calculated the time the spaceship will reach the moon.
  2. Verb tahmin/takdir etmek.
    I calculated that it would cost $275.
  3. Verb bir maksat ve gayeye göre önceden düşünüp kararlaştırmak.
  4. Verb (a) zannetmek, sanmak, (b) planlamak, tasarlamak.
    That was a calculated threat: she meant to annoy you.
yanlış hesaplamak Verb
fiyat hesaplamak Verb
takdir edilen kıymeti hesaplamak Verb
inceden inceye hesaplamak Verb
uygun zamanı bekleyerek oyalamak Verb
dolarla hesaplamak Verb
güvenmek, dayanmak, bel bağlamak. to calculate upon having good weather.
riskleri hesaplamak Verb
bir yolculuğun kaça çıkacağını hesaplamak Verb
bir yolculuğun kaça çıkacağını hesaplamak Verb
masrafları hesaplamak Verb
riskleri hesaplamak Verb
satış fiyatını hesaplamak Verb
bir şey yapmayı tasarlamak Verb
beş ondalık hanesine kadar hesaplamak Verb