progress

 1. ilerleme, terakki.
  the progress of science.
  make progress: ilerlemek, ilerleme/terakki kaydetmek.
 2. gelişme, yükselme, yükseliş.
 3. (ileri) gitme/gidiş, yürüyüş.
 4. Biology büyüme, gelişme, olgunlaşma.
 5. gezi, özellikle kralın/hükümdarın resmî gezisi.
 6. ilerlemek, terakki etmek, ileri gitmek, (zaman) geçmek.
  We progress in learning step by step. The
  building of the school has progressed a great deal this week. The year is progressing, it will soon be autumn.
 7. gelişmek, büyümek, olgunlaşmak.
birinin ilerlemesini engellemek Verb
gelişme ittifakı
dikkat dinamit
ticari gelişme
İttihat ve Terakki Cemiyeti Noun, Politics-Intl. Relations
İttihat ve Terakki Proper Name, History
İttihat Terakki Proper Name, History
şirketin gelişimi
Yapılmakta Olan İnşaat ve Onarımlar Noun, Accounting
yapılmakta olan inşaatlar Noun
işlenmekte olan suç Noun, Law
sermaye artırımına bağlı olmayan teknik ilerleme
ekonomik ilerleme
teknik ilerleme
ilerleme düşmanı
birinin ilerlemesini izlemek Verb
iyi ilerleme
ilerlemeyi engellemek Verb
ilerlemekte, yapılmakta, sürmekte, devam etmekte, gelişmekte.
the work now in progress: şimdi
yapılmakta olan iş.
in progress of time: zamanla, gel zaman git zaman.
the progress of events: olayların akışı/cereyanı/gelişmesi.
hızlı ilerleme
ilerleme kaydetmek Verb
kalkınmak Verb
ilerlemek Verb
terakki etmek Verb
gelişmek Verb
ilerleme durumu
dikkate değer ilerleme
İttihat ve Terakki Fırkası Proper Name, Organizations
kişisel gelişme
sahnede oyun oynanmakta
ilerlemeyi teşvik etmek Verb
tatmin edici ilerleme
toplumsal ilerleme.
ilerleyememe
ilerlemeyi durdurmak Verb
ilerlemeyi durdurmak Verb
yavaş ilerleme
teknik ilerleme
teknolojik ilerleme
teknolojik gelişme
teknolojik ilerleme
İttihat ve Terakki Proper Name, History
kısmen tamamlanmış taahhütler Noun
yarı üretilmiş ürünler Noun
yapılmakta olan iş
imalatı bitmemiş mallar Noun
bir konuda kaydedilen ilerleme
birşeyi geçmek Verb
birşeyin ötesine ilerlemek Verb
birşeyin ötesine geçmek Verb
ilerleyerek birşeyi geçmek Verb
birşeyin ilerisine geçmek Verb
(US) yarı mamullerin faturalanması
dev adımlarıyla ilerlemek Verb
iş ilerleme belgesi
işin ilerlemesini gösteren grafik
bir örgütte yapılan işlerin tatmin edici düzeyde yürümesinden sorumlu bölümün işlevi
ilerleme kontrolu
uygarlıkta ilerleme
birşeyde gelişme kaydetmek Verb
birşeyde ilerleme kaydetmek Verb
bir hastalığın ilerlemesi
bir ordunun ilerlemesi
işin gelişmesi
ekonominin gelişimi Noun
olayların gelişimi
bir konuda gelişme kaydetmek Verb
bir konuda ilerleme kaydetmek Verb
hisseye göre ödeme
iş ilerledikçe yapılan ödeme
istihkak ödemesi
hakediş ödemesi
Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri Noun, Accounting
ilerleme raporu Noun
gelişme raporu Noun
hamle yapmak Verb
birşeyi yararak ilerlemek Verb
birşeyin içinde yavaş yavaş ilerlemek Verb
birşeye doğru ilerlemek Verb
birşeye geçmek Verb
ilerleyerek birşeye ulaşmak Verb
birşeye doğru ilerleme kaydetmek Verb
birşeye doğru ilerlemek Verb
birşeye doğru ilerleme kaydetmek Verb
Başkan Kennedy'nin Güney Amerika için önerdiği ekonomik ve sosyal kalkınma programı
bilimin ilerlemesinde küçük bir katkısı olmak Verb
yapılan ilerlemeyi ölçmek Verb
geriletmek Verb
... yolunda önemli mesafe katetmek Verb
... yolunda önemli mesafe almak Verb
... yolunda önemli adımlar atmak Verb
Commons bir önergenin Avam Kamarası'ndan geçmesini engellemek Verb
satış ilerleme kontrolü
kanser araştırmalarındaki ilerlemeleri konu etmek Verb
tamamlanmakta olan iş
İttihatçı Proper Name, History