introduce

 1. Transitive Verb tanıştırmak, tanıtmak, takdim etmek.
  Will you introduce us?
 2. Transitive Verb ileri sürmek, piyasaya çıkarmak/sürmek, (kuruma/topluluğa) sokmak.
  to introduce a new soap to the
  public. to introduce a debutante to society.
 3. Transitive Verb yaratmak, teklif etmek, yeni bir bilgi getirmek, öne/ileri sürmek, öngörmek, derpiş etmek.
  to introduce
  a new concept in architectural design.
 4. Transitive Verb önermek, önerge vermek, kanun teklifi vb. sunmak.
 5. Transitive Verb başlamak, açmak.
  to introduce a speech with an amusing anecdote.
 6. Transitive Verb sokmak, eklemek, ilâve etmek, dercetmek.
  to introduce a figure into a design.
 7. Transitive Verb getirmek, ithal etmek.
  a plant introduced into America.
 8. Transitive Verb (hatibi/artisti vb.) dinleyicilere takdim etmek.
 9. Transitive Verb bir kimseyi kral sarayına takdim etmek.
giriş Noun, Law
tanıtmak Verb
yasa taslağı sunmak Verb
bir kanun tasarısı getirmek Verb
senatoya kanun tasarısı sunmak Verb
yeni bir iş başlatmak Verb
moda çıkarmak Verb
bir konuşmacıyı dinleyicilere tanıtmak Verb
yeni moda çıkarmak Verb
ihdas etmek Verb
karar takriri vermek Verb
bir karar takriri vermek Verb
konuşmada bir konu ortaya atmak Verb
bir hastalık getirmek Verb
sigorta etmek Verb
ortak olarak tanıtmak Verb
saraya takdim edilmek Verb
gümrük resimi koymak Verb
müşteri sağlamak Verb
gümrük vergisi koymak Verb
gümrük resmi koymak Verb
delil göstermek Verb
delil sunmak Verb
bir memlekete mal sokmak Verb
bir ülkeye mal sokmak Verb
bir hastalık getirmek Verb
hastalık getirmek Verb
piyasaya çıkarmak Verb
piyasaya sürmek Verb, Management
bir işe yeni fikirler getirmek Verb
kendini takdim etmek Verb
kendini takdim etmek Verb
bir makineye yeni parçalar ekleyerek mükemmelleştirmek Verb
reformlar yapmak Verb
birini birinin huzuruna çıkarmak Verb
birine görevlerini göstermek Verb
birini bir odaya almak Verb
birine bir dava hakkında bilgi vermek Verb
birini biriyle tanıştırmak Verb
birini birine tanıştırmak Verb
birini birşeyle tanıştırmak Verb
birşeyi birine tanıtmak Verb
birşeyi bir yere ilk kez sokmak Verb
birşeyi bir yere getirmek Verb
birşeyi birine tanıtmak Verb
birini birşeyle tanıştırmak Verb
birşeyi bir yere getirmek Verb
birşeyi bir yere ilk kez sokmak Verb
piyasaya sürmek Verb, Management
kendini tanıtmak Verb
tanışmak Verb