1. ilerleme, terakki.
  the progress of science.
  make progress: ilerlemek, ilerleme/terakki kaydetmek.
 2. gelişme, yükselme, yükseliş.
 3. (ileri) gitme/gidiş, yürüyüş.
 4. Biyoloji büyüme, gelişme, olgunlaşma.
 5. gezi, özellikle kralın/hükümdarın resmî gezisi.
 6. ilerlemek, terakki etmek, ileri gitmek, (zaman) geçmek.
  We progress in learning step by step. The
  building of the school has progressed a great deal this week. The year is progressing, it will soon be autumn.
 7. gelişmek, büyümek, olgunlaşmak.
birinin ilerlemesini engellemek Fiil
gelişme ittifakı
dikkat dinamit
ticari gelişme
İttihat ve Terakki Cemiyeti İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
İttihat ve Terakki Özel Isim, Tarih
İttihat Terakki Özel Isim, Tarih
şirketin gelişimi
Yapılmakta Olan İnşaat ve Onarımlar İsim, Muhasebe
yapılmakta olan inşaatlar İsim
işlenmekte olan suç İsim, Hukuk
sermaye artırımına bağlı olmayan teknik ilerleme
ekonomik ilerleme
teknik ilerleme
ilerleme düşmanı
birinin ilerlemesini izlemek Fiil
iyi ilerleme
ilerlemeyi engellemek Fiil
ilerlemekte, yapılmakta, sürmekte, devam etmekte, gelişmekte.
the work now in progress: şimdi
yapılmakta olan iş.
in progress of time: zamanla, gel zaman git zaman.
the progress of events: olayların akışı/cereyanı/gelişmesi.
hızlı ilerleme
ilerleme kaydetmek Fiil
kalkınmak Fiil
ilerlemek Fiil
terakki etmek Fiil
gelişmek Fiil
ilerleme durumu
dikkate değer ilerleme
İttihat ve Terakki Fırkası Özel Isim, Kurum İsimleri
kişisel gelişme
sahnede oyun oynanmakta
ilerlemeyi teşvik etmek Fiil
tatmin edici ilerleme
toplumsal ilerleme.
ilerleyememe
ilerlemeyi durdurmak Fiil
ilerlemeyi durdurmak Fiil
yavaş ilerleme
teknik ilerleme
teknolojik ilerleme
teknolojik gelişme
teknolojik ilerleme
İttihat ve Terakki Özel Isim, Tarih
kısmen tamamlanmış taahhütler İsim
yarı üretilmiş ürünler İsim
yapılmakta olan iş
imalatı bitmemiş mallar İsim
bir konuda kaydedilen ilerleme
birşeyi geçmek Fiil
birşeyin ötesine ilerlemek Fiil
birşeyin ötesine geçmek Fiil
ilerleyerek birşeyi geçmek Fiil
birşeyin ilerisine geçmek Fiil
(US) yarı mamullerin faturalanması
dev adımlarıyla ilerlemek Fiil
iş ilerleme belgesi
işin ilerlemesini gösteren grafik
bir örgütte yapılan işlerin tatmin edici düzeyde yürümesinden sorumlu bölümün işlevi
ilerleme kontrolu
uygarlıkta ilerleme
birşeyde gelişme kaydetmek Fiil
birşeyde ilerleme kaydetmek Fiil
bir hastalığın ilerlemesi
bir ordunun ilerlemesi
işin gelişmesi
ekonominin gelişimi İsim
olayların gelişimi
bir konuda gelişme kaydetmek Fiil
bir konuda ilerleme kaydetmek Fiil
hisseye göre ödeme
iş ilerledikçe yapılan ödeme
istihkak ödemesi
hakediş ödemesi
Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri İsim, Muhasebe
ilerleme raporu İsim
gelişme raporu İsim
hamle yapmak Fiil
birşeyi yararak ilerlemek Fiil
birşeyin içinde yavaş yavaş ilerlemek Fiil
birşeye doğru ilerlemek Fiil
birşeye geçmek Fiil
ilerleyerek birşeye ulaşmak Fiil
birşeye doğru ilerleme kaydetmek Fiil
birşeye doğru ilerlemek Fiil
birşeye doğru ilerleme kaydetmek Fiil
Başkan Kennedy'nin Güney Amerika için önerdiği ekonomik ve sosyal kalkınma programı
bilimin ilerlemesinde küçük bir katkısı olmak Fiil
yapılan ilerlemeyi ölçmek Fiil
geriletmek Fiil
... yolunda önemli mesafe katetmek Fiil
... yolunda önemli mesafe almak Fiil
... yolunda önemli adımlar atmak Fiil
Commons bir önergenin Avam Kamarası'ndan geçmesini engellemek Fiil
satış ilerleme kontrolü
kanser araştırmalarındaki ilerlemeleri konu etmek Fiil
tamamlanmakta olan iş
İttihatçı Özel Isim, Tarih