1. İsim memleket
 2. memleket.
  foreign country: yabancı memleket.
  Mountainous country. Canada is a cold country.
  How many countries have you traveled to?
  go up country: memleketin içerlerine doğru gitmek.
 3. ülke, yurt, vatan.
  country of origin = native country: anavatan.
  After many years abroad he
  wanted to return to his country.
 4. millet, ulus, bir devletin yönetimindeki halk, ahali.
  The country is opposed to war. The whole country
  backed the President in his decision.
 5. Hukuk jüri.
  trial by the country: jüri huzurunda muhakeme.
 6. doğum yeri, bir kimsenin doğduğu ülke, tabiiyet.
 7. kır, köy, kırsal bölge, taşra.
  We gave up our apartment in the city and bought a house in the country.

  open country: kır(lar), ormansız dağ/ ova.
  strike/go across country: (yolu bırakıp) tarlalar arasından gitmek.
 8. kırsal, kır+, köy+, taşra+.
  country life: köy hayatı.
  a country house: köy evi.
  a country road: köy yolu.
 9. kaba, kabasaba.
  country manners.
 10. memlekete/ülkeye/sılaya/anavatana ait.
 11. taze, temiz, çiftlikten yeni gelmiş (yiyecek).
Savaş Malullerinin Tıbbi Tedavileri Maksadıyla Avrupa Konseyine Üye Ülkeler Arasında Değişimine Dair Anlaşma İsim, Uluslararası Hukuk
vatanının medar-ı iftiharı (övünç kaynağı) olmak Fiil
Sömürge İdaresi Altındaki Ülkelere ve Halklara Bağımsızlık Verilmesine İlişkin Bildiri İsim, Uluslararası Hukuk
memleketini savunmak Fiil
ülkesine iyi hizmet etmek Fiil
vatanı için ölmek Fiil
Avrupa Konseyine Üye Devletler Arasında Genç Kişilerin Müşterek Pasaportla Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
memleketin savunması için savaşmak Fiil
memleket savunmasi için savaşmak Fiil
vatanı uğruna savaşmak Fiil
ülkeden kaçmak Fiil, Hukuk
canını vatanına feda etmek Fiil
kır kesiminde yerleşmek Fiil
ülkeye giriş yasağı İsim, Uluslararası Hukuk
vatanına hizmet etmek Fiil
s vatanına hizmet
vatanına hizmet
üçüncü ülke vatandaşı İsim, Uluslararası Hukuk
ileri ülke
gelişmiş ülke
tarım memleketi
tarım ülkesi
(AT) Avrupa Topluluğu üyesi
(US) hinterland
geri kalmış ülke
geri ülke İsim, Sosyoloji
sınır ülke
ödünç alan ülke
alıcı memleket
uygar ülke
takas ülkesi
tüketici ülke
konvansiyona üye ülke
alacaklı ülke
ülkeyi baştanbaşa kateden
yol dışından
açık arazi üzerinden
müşteri memleketi
borçlu ülke
dış ödemeler dengesi açık veren ülke
bir ülkeyi geliştirmek Fiil
gelişmiş ülke
gelişmekte olan ülke
dolar ülkesi
bağış yapan ülke
bağışta bulunan ülke
bir memleketi yağma etmek Fiil
bir memleketin ekonomisi
düşman ülke
ihraç memleketi
ihracatçı ülke
geminin kayıtlı olduğu ülke İsim
düz ülke
bir ülkeden kaçmak Fiil
yurtdışına kaçmak Fiil
yabancı ülke
döviz rejimi olmayan ülke
altın standardını benimseyen ülke
(İskoçya) jüri üyeleri İsim
Körfez ülkesi Özel Isim, Yer İsimleri
güçlü ödemeler dengesine sahip ülke
parası sağlam ülke
arızalı arazi
(Br) anavatan
ev sahibi memleket
ev sahibi ülke
evsahipliği yapan memleket
ithal eden ülke
sanayi ülkesi
sanayileşmiş memleket
sanayileşmiş ülke
ülkenin içi
bir memleketi istila etmek Fiil
bir memlekete saldırmak Fiil
dışardan işçi getiren ülke İsim
karayla çevrili ülke
ödünç veren ülke
az gelişmiş ülke
kır hayatı
üreten ülke
kıyı memleketi
üye devlet
bir memlekete göç etmek Fiil
anavatan
anayurt
dağlık ülke
türlü ırkları barındıran ülke
anavatan
komşu ülke
komşu ülke
anlaşmaya dahil olmayan ülke
işbirliği yapmayan ülke İsim, Ceza Hukuku
üye olmayan ülke
posta birliğine dahil olmayan devlet
kliring anlaşması
petrol ihraç eden ülke
özyurt, anayurt, göçmenin eski vatanı. İsim
açık arazi
kırlık
sahra
düz arazi
anavatan
bir memleketin paylaşılması
düz arazi
içki yasağı uygulayan ülke
bir ülkeye akın yapmak Fiil
(IMF) alıcı ülke
alıcı ülke
(Br) sayfiyeye taşınmak Fiil
yerleşik ülke
gümüş standardını benimseyen ülke
(AT) Avrupa para yılanı üyesi
ucuz para memleketi
üçüncü ülke
turizm ülkesi
transit olarak geçilen ülke
memleketi bir uçtan öteki uca geçmek Fiil
bir memleketi dolaşmak Fiil
tropikal ülke
azgelişmiş ülke
az gelişmiş ülke
azgelişmiş ülke İsim, Ekonomi
bir ülkeyi birleştirmek Fiil
beyaz azınlıkça yönetilen devlet
beyaz azınlıkça yönetilen devlet
bütün halk
taşra bankası İsim
(Br) taşra bankası İsim
Federal Merkez Bankası'nın 12 şubesinden birinin bulunmadığı şehirdeki banka (taşra bankalarında kanuni
rezerv bulundurma şartları büyük şehir bankala
(Br) taşra bankeri
villa
(Br) sayfiye evi
taşra şubesi İsim
hödük
taşra bankası çeki
(Br) taşra bankası çeki
(Br) taşra bankası kliringi
açık hava spor/eğlence kulübü. İsim
taşra bankası tahsilatı
bağ evi İsim
bidayet mahkemesi
taşralı/dışarlıklı/ görgüsüz akraba. İsim
sigortalı malın ıslak zeminden nemlenmesi veya havayla teması veya rüzgâr veya kötü hava şartları nedeniyle
malın içine toz veya kum dolmasından dolay
(Br) kır bölgesi
malikâne
çift çubuk
kırsal bölgedeki arsa
gayri menkuller
köy halkı
kırda yaşayan kimse
sayfiyede oturan zengin. İsim
sayfiye evi, yazlık, köşk. İsim
kır hayatı
köy hayatı
köy müziği: Güney ve Batı ABD kovboylarını taklit ederek yaratılan müzik. İsim
(Br) taşra bankası senedi
taşra bankası senedi
menşe ülkesi
köylü ve çifçiler partisi. İsim
taşralı
köylü
kır koşusu. İsim
sayfiye evi
ülke riski
kır yolu
köy yolu
maden cevherini çevreleyen kaya. İsim
kovboy ve rok müziği. İsim
memleket içi sevkiyatçı
memleket içi sevkıyatçı
kır bölgesi
(US) köy dükkânı
taşra kasabası İsim
taşra kasabası.
iç ticaret
tarım işçisi
kroskantri uçuşu
vatandaşlığına girdiği ülke
sakin inziva yeri
kır hayatının baştan çıkarıcı yanları İsim