1. İsim, Ceza Hukuku yasadışı uyuşturucu madde
 2. Eczacılık ilâç, ecza.
 3. uyuşturucu ilâç, esrar, narkotik.
  drug addict: esrarkeş, uyuşturucu madde müptelâsı.
  drug habit:
  uyuşturucu madde alışkanlığı/iptilâsı.
  drug pusher: gizlice uyuşturucu madde satan kimse.
 4. kimya/eczacılık/boyacılık vb.'de kullanılan herhangi madde.
 5. (yiyeceğine/içeceğine) uyuşturucu ilâç katmak.
  a drugged drink: uyuşturucu madde katılmış içki.
 6. ilâçla uyuşturmak/zehirlemek.
 7. (ağrı dindirici/uyuşturucu) ilâç vermek.
  to drug a sick man in pain.
antiviral ilaç İsim, Farmakoloji
ilaç etkileşimi İsim, Farmakoloji
Baharatlık, aromatik (ıtırlı), uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi (NACE kodu: 01.28) İsim, Sanayi ve Zanaatler
bağışıklık baskılayıcı ilaçlar İsim, Farmakoloji
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddelere Dair Tek Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
ağrı kesici İsim, Farmakoloji
ağrı kesici ilaç İsim, Farmakoloji
analjezik İsim, Farmakoloji
epilepsi ilacı, antiepileptik ilaç, antiepileptik: Anticonvulsants (also commonly known as antiepileptic
drugs or as antiseizure drugs) are a diverse group of pharmacological agents used in the treatment of epileptic seizures. (Wikipedia)
İsim, Tıp
bir ilaca tahammül edememek Fiil
kanser ilacı İsim, Tıp
uyuşturucu ve alışkanlık peyda edici ilâç (eroin vb. gibi). İsim
harika ilâç.
ilaç İsim, Tıp
keyif verici madde İsim, Tıp
reçeteli ilaç İsim, Tıp
sülfa ilâcı.
sentetik uyuşturucu İsim
truth serum
gerçeği söyleten ilâç: ruh tedavisi veya soruşturma için zerkedildiği kimsede gizli sırları açığa vurma
ihtiyacı uyandıran ilâç (
thiopental sodium vb.).
İsim
madde kullanımı İsim, Tıp
uyuşturucu kullanımı İsim, Tıp
uyuşturucu madde kullanımı İsim, Tıp
esrarkeş
hapçı
eroinman
uyuşturucu bağımlısı İsim, Tıp
uyuşturucu müptelası İsim, Psikoloji
uyuşturucu bağımlısı İsim, Psikoloji
ilaç şirketi İsim, İlaç ve Eczacılık Sanayii
uyuşturucu satıcısı İsim, Ceza Hukuku
torbacı İsim, Ceza Hukuku
ibadullah, piyasada pek bol bulunan madde.
ilaç etkileşimleri İsim, Tıp
ilaç düzeyi İsim, Biyokimya
uyuşturucu kuryesi İsim, Ceza Hukuku
uyuşturucu suçları İsim, Ceza Hukuku
ibadullah, piyasada pek bol bulunan madde.
aşırı dozda ilaç alımı İsim, Tıp
uyuşturucu satıcısı İsim, Ceza Hukuku
torbacı İsim, Ceza Hukuku
uyuşturucu nakli İsim
eczane (Amerikada ilâç, parfümeri, sigara, kırtasiye, yiyecek vb. satan mağaza). İsim
ilaç tedavisi İsim, Farmakoloji
ilaçla tedavi İsim, Farmakoloji
ilaç toksisitesi İsim, Farmakoloji
uyuşturucu taciri Zarf
uyuşturucu ticareti İsim, Ceza Hukuku
ilaç tedavisi İsim, Farmakoloji
madde kullanımı İsim, Tıp
uyuşturucu kullanımı İsim, Tıp
uyuşturucu madde kullanımı İsim, Tıp
uyuşturucu kaçakçılığı
ilacın sinir sistemi üzerindeki etkisi
Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi İsim, Avrupa Birliği