1. bitki, nebat.
  A tree is a plant.
 2. ot.
 3. fide, fidan.
  The farmer set out 100 pepper plants.
 4. yapımevi, fabrika, atelye, imalâthane.
  a manufacturing plant. There is a textile plant in Bursa.
 5. donanım, teçhizat, tesisat, makineler.
  The heating plant for a home. We're getting some new plant for our factory.
 6. (bir kuruma ait) bina, arazi ve teçhizat.
  The sprawling plant of the university. a college plant.
 7. şakşakçı, sahnedekileri alkışlamaya teşvik için seyirciler arasına katılan kimse.
 8. seyirciler arasında oturup role katılan oyuncu.
 9. hikâyede önemsiz gibi görünüp sonradan etkisini gösteren kısım.
 10. hile, oyun, tuzak, dolandırıcılık, aldatma.
 11. dikmek.
  to plant a tree: ağaç dikmek.
  plant out: fideleri saksıdan çıkarıp toprağa dikmek.

  plant oneself: dikilmek.
  plant oneself in front of someone: birisinin karşısına dikilmek.
 12. (tohum) ekmek.
  to plant a field with corn: tarlaya mısır ekmek.
 13. (fikir, ilke, ögreti vb.) tohumlarını atmak, aşılamak, telkin etmek.
  to plant a love for learning
  in growing children: yetişen çocuklara öğrenme sevgisi aşılamak.
 14. (bir ülkeye yeni bir hayvan neslini) getirmek, yetiştirmek, üretmek.
 15. (balık üretmek için denize/nehire/göle) balık yumurtası veya küçük balık atmak.
 16. istiridye yatağı yapmak.
 17. (yere) çakmak, dikmek.
  to plant posts: kazık çakmak.
 18. (gizlice) koymak, yerleştirmek.
 19. (kuvvetle tokat/yumruk vb.) indirmek, aşketmek, yapıştırmak, (bıçak) saplamak, (öpücük) kondurmak.
  plant
  a blow: bir darbe indirmek.
  He planted a knife in her back: Sırtına bıçağı sapladı.
 20. mevzilendirmek, gizlice sokmak/yerleştirmek.
  to plant spies. His supporters had been planted in the crowd to applaud him.
 21. yerleştirmek, yerini tespit etmek.
 22. tesis etmek, kurmak, temelini atmak.
  to plant a city/a colony.
 23. konutlandırmak, iskân etmek, yerleştirmek.
 24. (aldatmak/yanıltmak/asıl maksadı gizlemek için) bir yere (suç delili vb.) yerleştirmek.
  The evidence was planted.
 25. saklamak, gizlemek, gömmek.
kırma-yıkama-eleme tesisi İsim, Madencilik
bir sendikayı işletmesinden uzak tutmak Fiil
sendikayı işletmesinden uzak tutmak Fiil
Dikim için bitki yetiştirilmesi (NACE kodu: 01.3) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Dikim için bitki yetiştirilmesi (NACE kodu: 01.30) İsim, Sanayi ve Zanaatler
silah fabrikası İsim
(Br) silah fabrikası İsim
silah fabrikası İsim
montaj fabrikası İsim
montaj fabrikası İsim
otomobil fabrikası İsim
otomotiv fabrikası İsim
karoser fabrikası İsim
fabrika şubesi İsim
şube tesisleri İsim
otomobil fabrikası İsim
tasfiye (filtraj) tesisatı
kojenerasyon santrali İsim
şirket tesisleri İsim
rakip tesis
beton santrali
beton santralı
taşıma tezgâhı
soğutma merkezi
soğutma tesisi
konkasör İsim
elektrik santralı
elektrik fabrikası İsim
şantiye
atölye
ikmal tesisleri İsim
perdahlama tesisleri İsim
mükemmelleştirme tesisi
tam otomasyona geçmiş fabrika
tam otomasyona geçmiş fabrika
(US) çöp değerlendirme tesisi
havagazı fabrikası İsim
gazhane
elektrik fabrikası İsim
hükümet tarafından donatılan fabrika
hükümet tarafından işletilen fabrika
taşıyıcı düzeni
(maden ocağı) taşıma tesisatı
kalorifer tesisatı
ısıtma tesisatı
kalorifer dairesi
ısıtma merkezi
kenevir
kendir
sermaye yoğun işletme
hidroelektrik santral İsim
hidroelektrik santrali (HES) İsim
çalışmayan fabrika
atıl işletme aktifleri İsim
büro içi
(US) fabrika içi
süs bitkisi
sanayi tesisleri İsim
sınai tesis
endüstri tesisi, sanayi tesisi
aydınlatma fabrikası İsim
aydınlatma fabrikası İsim
yükleme tesisleri İsim
ucuza çalışan işletme
ücret seviyeleri düşük işletme
üretim tesisi
şifalı ot
orta boydaki işletme
örnek fabrika
örnek işletme
motosiklet fabrikası İsim
motosiklet fabrikası İsim
menkul makine parkı
gazete fabrikası İsim
nükleer santral
cephane fabrikası İsim, Askerlik
modası geçmiş tesis
erişim şebekesi İsim
pilot tesis
örnek fabrika
boru fabrikası İsim
saksı bitkisi
üretim tesisi
soğutma tesisi
yağhane
araştırma tesisi
rakip tesis
haddehane
tasfiyehane
çelik fabrikası İsim
yan tesis
lastik fabrikası İsim
(US) kamyon fabrikası İsim
araba lastiği fabrikası İsim
sendikaya bağlı işletme
faydalı bitki
silah fabrikası İsim
işletme tesisatı
fidan
fabrika hesabı
fabrika aktifleri İsim
ıslahçı İsim, Tarım
bitki yetiştirme
fabrika kapasitesi
fabrika kurulu
fabrika koşulları İsim
fabrika inşaat giderleri İsim
fabrika müfettişi
işletme giderleri İsim
işletme zararı
fabrika teçhizatı
fabrika tahminleri İsim
fabrika bütçesi
fabrika bina inşaatı tevsii
fabrika tevsii
fabrika tesisleri İsim
fabrika giriş kapısı
fabrika sahası İsim
fabrika sahası İsim
bitki sağlığı
fabrika teftişi
fabrika stoku
fabrika envanteri
fabrika yatırımı
fabrika işi
fabrika planı
bütün fabrika tesislerinin kiralanması
fabrika kiralama
fabrika büyük defteri
fabrikanın yeri
fabrika personeli dergisi
(US) tesis bakımı
(US) tesis müdürlüğü
(US) tesisi müdürü
dikilmek
tesis işletmesi
tesis işletmesi
bir üretim tesisini yöneten kişi
açıkhava reklamı yerleri olan ve bunların bakımını yapan bir şirket
fabrika doktoru
fabrika binası İsim
fabrika fiyatı
fabrikada işleme
fabrika da işleme
fabrikanın verimliliği
tesisin verimliliği
bitkilerin korunması
fabrikanın rasyonel duruma getirilmesi
fabrika arşivi
fabrika evrakları İsim
bir şirketin sahibi olduğu tesisin ayrıntılarını gösteren kütük defteri
fabrika nizamnamesi
fabrika nizamnamesi
fabrika kuralları İsim
(US) fabrika güvenliği
fabrika güvenliği
fabrika için malzeme satın alan kişi
fabrikanın kapanması
fabrikanın kapanması
fabrika arazisi
birini yerleştirmek Fiil
birini gizlice görevlendirmek Fiil
fabrika arazisi
bitki türleri İsim
(US) fabrika müfettişi
şüphelendirmek Fiil
kuşku tohumları ekmek Fiil
şüpheye düşürmek Fiil
fabrika turu
fabrika stajı
tesisin kapasite kullanım oranı
fabrika değeri
fabrika ziyareti