1. İsim, Matematik fark
 2. İsim fark.
  I don't quite see the difference. There are several differences between these two methods.
 3. İsim ayrılık, farklılık, farklı oluş, benzemezlik.
 4. İsim ayırıcı özellik, alâmeti farika.
 5. İsim ayırma, tefrik, temyiz, ayrım.
  to tell the difference: birbirinden ayırmak, farklarını belirtmek, tefrik/temyiz etmek.
 6. İsim fikir ayrılığı, anlaşmazlık.
 7. İsim niza, ihtilâf.
  differences arose: ihtilâf çıktı.
  Settle your difference: Anlaşınız.
 8. İsim, Mantık (bkz: differentia ).
 9. Geçişli Fiil farklılaştırmak.
 10. Geçişli Fiil fark gözetmek, ayırım yapmak.
 11. Geçişli Fiil (armaya) alâmeti farika koymak.
Ha Ali Veli, ha Veli Ali. Ünlem, Deyim
Aynı bokun laciverdi. Ünlem, Deyim
Ne fark eder ki? Ünlem, Deyim
Aynı kapıya çıkar. Ünlem, Deyim
mezhep farkı İsim, Din ve İnanç
mezhep ayrılığı İsim, Din ve İnanç
bir anlaşmazlığı halletmek Fiil
yaş farkı İsim
(optik) odak yerdeğişimi.
sınıf farkı İsim, Sosyoloji
sınıf farklılığı İsim, Sosyoloji
sınıfsal farklılık İsim, Sosyoloji
fark sözleşmesi, fark kontratı İsim, Bankacılık
maliyet farkı
lehçe farkı İsim, Dil ve Edebiyat
kılı kırk yaran ayırım
yükselti farkı
kot farkı İsim, İnşaat
averaj İsim, Spor
boy farkı İsim
fark etmek, farklı olmak.
çok şey fark eder olmak Fiil
bir şey fark etmemek Fiil
fazla fark etmemek Fiil
hallüfasletmek Fiil
bir fikir ayrılığını halletmek Fiil
farkı kapatmak Fiil
büyük fark
karı-koca kavgası İsim
çok küçük fark
önemsiz fark
önemsiz fark
fazla bir şey fark etmemek Fiil
hiçbir şey fark etmemek Fiil
hatırı sayılır fark
averajla Zarf, Spor
fiyat farkını ödemek Fiil
fiyat farkıni ödemek Fiil
faz farkı
ayrılan noktalar İsim
ayrılınan noktalar İsim
fiyat ayrılığı
fiyat farkı İsim
ırk farkı
bir ihtilafı halletmek Fiil
tür farkı.
(a) anlaşmak, uyuşmak, karşılıklı taviz vererek anlaşmaya varmak, (b) kalanını yarı yarıya paylaşmak.

You say $30 and I say $20, so let's split the difference and call it $25.
ortalamasını bulmak, ortalaması üzerinde (yarı yarıya taviz vererek) anlaşmak.
Okay, we'll split the
difference and call it $10.
fiyat ayrılığını taraflara eşit olarak bölmek Fiil
stok sayım farkı
stok sayım farkı (fiziki sayım ile kayıtlar arasındaki fark
vergi farkı
bu her şeyi değiştirir
saat farkı İsim
(a) durumu değiştirmek.
That made all the difference: Bu herşeyi değiştirdi. (b) tefrik etmek,
farklarını belirtmek, fark etmek.
It makes no difference: Farketmez/Hepsi bir/aynı şey.
(iki sayı/miktar arasındaki) fark.
The difference between 6 and 11 is 5.
difference in age:
yaş farkı.
difference in temperature: sıcaklık farkı.
What is the difference in temperature between the day and the night?
üretim maliyetleri arasındaki fark
üretim maliyetleri arasındaki fark
kot farkı İsim, İnşaat
seviye farkı
fiyat seviyeleri arasındaki fark
fiyat seviyeleri arasındaki fark
kasanın fark göstermesi
tedavi farkı
ağırlık farkı
seviye farkı
zihniyet farkı
görüş ayrılığı İsim
fikir ayrılığı İsim
görüş farklılığı İsim
görüş ayrılığı İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
hakeme intikal ettirilebilecek anlaşmazlık
doğru ile yanlış arasındaki farkı bilmek Fiil
bir anlaşmazlığı hakem kuruluna havale etmek Fiil
fark şurada ki ...
fark şurada ki
Ne farkı var ki?
şu farkla ki
Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) Muhasebe